Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

Ontvangen op vrijdag 29 november 2013

16.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. Veel mensen hebben te lijden in de wereld en hebben dat altijd gedaan. Lijden wordt veroorzaakt door het feit dat zonde verdeeldheid creëert onder de mensen. De zonde scheidt de mens van God, en als zodanig zal de mens zondigen tegen de mens. Ik laat het lijden toe omdat het zielen dichter bij Mij brengt door de zuivering die dergelijke zielen ondergaan. Ik schep geen behagen in het lijden. In plaats daarvan ben Ik aanwezig in elke ziel die pijn en zielsangst moet doorstaan. Het is de Wil van God dat bepaalde zielen meer te lijden hebben dan anderen, want het zal door dergelijke slachtoffers zijn dat andere zielen, die Mijn barmhartigheid minder verdienen, gered kunnen worden.

Ik leed gewillig tijdens Mijn Passie, maar Mijn pijn en nederigheid versloegen een groot deel van de macht van Satan. Satan kan zich niet vernederen, want dat is onmogelijk. En dus is het door nederigheid, die uit de pijn van het lijden voortvloeit, dat zielen zijn macht over anderen kunnen afzwakken. Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn. Dergelijke zielen staan het dichtst bij Mij en Ik zal deze opoffering van hen gebruiken om die andere zielen, die Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben, in het toevluchtsoord van redding te trekken.

Deze les is voor jullie allen, die van Mij houden, zeer moeilijk en het kan oneerlijk lijken. Maar weet dat het lijden jullie nog dichter bij Mij brengt en dat dit jullie het eeuwig leven met Mij in het Paradijs zal opleveren. Geef God nooit de schuld van het lijden in de wereld, want het werd in eerste instantie veroorzaakt door de val van het menselijk ras, toen Gods kinderen voor de zonde van hoogmoed bezweken.

Hoogmoed is de wortel van alle zonden en het is de oorzaak van een groot deel van het lijden in de wereld. Hoogmoed leidt tot elke andere zonde en dat schept dan verdeeldheid in de wereld en een gebrek aan rechtvaardigheid. Wees ervan verzekerd dat de wereld zeer spoedig eindelijk de ware betekenis van de Wil van God zal verstaan! Tegen die tijd zal de wil van de mens buigen uit eerbied voor de Heilige Wil van Mijn Vader. Tot die dag aanbreekt, dat de mens zich van hoogmoed ontdoet en zich voor de Heer, de Allerhoogste God, vernedert, kan er aan het lijden geen einde komen.

Zodra de wereld uiteindelijk de waarheid en de door Mij gedane belofte om terug te komen, aanneemt, zal Ik elke traan uit jullie ogen wegvegen. Ik zal de levenden en de doden in heerlijkheid oprichten, en zij zullen in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, wanneer die twee in Mij één zullen worden, met grote luister heersen. Wanneer jullie lijden ondergaan, wees dan in vrede, want het zal spoedig ophouden.

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Boodschap: Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

zaterdag 16 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie