Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

Ontvangen op dinsdag 26 november 2013

12.53 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. Denk eraan dat Mijn kruisdood en het lijden dat Ik doorstond, gebeurde opdat Ik de mensheid uit de slavernij aan het Beest zou kunnen bevrijden. Weet dat Mijn kruis, wanneer jullie merken dat jullie dit moeten dragen, een moeilijke last is. Jullie zullen niet alleen door de goddelozen, maar ook door heilige mensen - die echt van Mij houden, maar die het ontbreekt aan onderscheidingsvermogen - gehaat worden wanneer jullie Mijn kruis opnemen.

Wanneer jullie Mijn kruis opnemen en Mijn Leer uitdragen, zullen jullie veracht worden. Wanneer jullie Mijn kruis opnemen door de waarheid te verkondigen, die in deze boodschappen vervat ligt, zullen jullie meer dan enig andere leerling van Mij, die voor jullie kwamen, belasterd en gehaat worden. Geen enkele andere missie sedert Mijn kruisdood zal met deze, de allerlaatste, die door Mijn Vader in de Hemel bekrachtigd is, te vergelijken zijn. Als dat niet zo was, dan zou deze genegeerd worden. In plaats daarvan zal Mijn Woord in elke hoek van de aarde te horen zijn en door de kracht van de Heilige Geest door iedereen gehoord worden, met inbegrip van Mijn Vijanden. Niemand zal Mijn Woord negeren, daar dat niet kan. Want wanneer het Woord van God te horen is, zal geen mens – ongeacht de staat van zijn ziel – op de een of andere manier er niet op kunnen reageren. Diegenen die toelaten dat Ik in hun hart kom, zullen door liefde voor Mij overmand worden, maar ze zullen ook overweldigd zijn aangezien enkel de stem van God in staat is om zo’n reactie te ontlokken.

Diegenen van jullie die Mij nu horen, moeten luisteren. Aanvaard het gewicht van Mijn kruis a.u.b.,  hoe zwaar jullie last als gevolg daarvan ook is! Dit kruis zal jullie uitputten maar zal de vruchten van vergeving voor Mijn vijanden, die Ik verlang te redden, voortbrengen. Jullie vervolging kan groot zijn, deze kan jullie veel leed en hartzeer bezorgen, maar weet dat dit veroorzaakt wordt door het feit dat dit Mijn werk is. Mijn werk brengt, wanneer het vlekkeloos is, een vreselijk lijden teweeg onder diegenen die aan Mij gehoor geven. Weet echter dat jullie lijden van korte duur en vlug vergeten zal zijn aangezien de Hemel weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekend zal maken. De wereld zal dan vernieuwd worden en de liefde van God zal zich dan verspreiden tot de Wil van God volbracht is.

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Boodschap: Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

zaterdag 16 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie