Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

Ontvangen op maandag 18 november 2013

20.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt. Vandaar is het belangrijk dat eenieder van jullie aan Mij schuld belijdt.

De waarheid van Mijn allerheiligste Woord zal onmiskenbaar worden als door toedoen van Mijn vijanden, die driest zullen zijn in hun streven om jullie te misleiden, verdraaide versies deze vervangen. Nu is het tijd om jullie te focussen op jullie eigen ziel en de staat waarin deze zich bevindt. Tegen de mens die niet in Mij gelooft zeg Ik: wanneer Ik voor jou verschijn, zul je dan opgelucht zijn te weten wie Ik ben? Zul je met Mij meegaan? Ik zal je meenemen en je tranen wegvegen, en van zodra je aan Mij schuld belijdt en Mij vraagt om je in Mijn barmhartigheid op te nemen, zul je een glansrijk leven leiden.

Tot de mens die in Mij gelooft: zul je in staat zijn om zonder schaamte voor Mij te staan? Zul je, goed wetend wat je doet met wat Ik je leerde, met een zuivere ziel voor Mij komen? Het doet er niet toe. Wanneer je tegen Mij zegt: “Jezus, vergeef mij want ik wil U navolgen.”, zul je gered worden.

Tot de mens die in Mij gelooft, maar die meent dat hij voorbeeldig is en geen schuldbelijdenis nodig heeft: ben je het ook waard om voor Mij te komen staan? Wanneer Ik je de staat van je ziel toon, zul je dan met Mij discussiëren en zeggen dat je het waard bent voor Mij te komen staan terwijl je dat niet bent? Als je Mijn geschenk van barmhartigheid niet kunt aannemen en je wangedrag niet kunt toegeven, zul je van Mij gescheiden blijven en zal Ik je nog slechts één kans op kwijtschelding geven.

Tot de hele mensheid: Ik vraag jullie om eerst jullie ziel voor te bereiden. Jullie moeten elk deel van jullie ziel in orde brengen voordat jullie klaar zijn om tijdens de Waarschuwing volmaakt in Mijn aanwezigheid te staan. Als jullie dat niet doen, zullen jullie een pijnlijke zuivering te verduren krijgen en jullie vagevuur zal dan op aarde ondergaan worden, vóór de dag van Mijn Tweede Komst aanbreekt. Ik verzoek jullie dringend om dit kruistochtgebed te bidden voor elk van jullie eigen ziel en die van jullie geliefden.

Kruistochtgebed (127) ‘Om mijn ziel en die van mijn geliefden te redden’

O Jezus, bereid mij voor,
zodat ik zonder schaamte voor U kan komen staan.
Help mij en mijn geliefden (noem hen hier) klaar te zijn
om al onze wandaden te bekennen.
Om onze tekortkomingen toe te geven.
Om te vragen om de vergeving van alle zonden.
Om diegenen liefde te betonen, die we onrecht aangedaan hebben.
Om te smeken om de barmhartigheid tot redding.
Om ons voor U te vernederen opdat mijn geweten, en dat van (noem hen hier),
op de Dag van de Grote Verlichting zuiver zal zijn
zodat U mijn ziel met Uw goddelijke barmhartigheid zult overstelpen. Amen.

Nu wordt het tijd om jullie alles in herinnering te brengen wat Ik jullie geleerd heb. Nu is het tijd om de Tien Geboden na te gaan en jullie af te vragen of jullie je leven werkelijk dienovereenkomstig geleid hebben.

Wees eerlijk met jezelf want als jullie dat niet zijn, zal er jullie – hoe dan ook – getoond worden hoe jullie Mij tijdens jullie leven bedroefd hebben. Maar laat Mij jullie bemoediging schenken!

Ik kom uitsluitend als een God van Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie, ongeacht wat jullie gedaan hebben, maar Mijn geduld is beperkt. Enkel diegenen die de ernstige aard van hun zonden tegenover God aanvaarden, kunnen in Mijn goddelijke barmhartigheid gehuld worden. Diegenen die Mij afwijzen, zullen nog maar weinig tijd hebben om het goed te maken, want Ik zal de schapen van de bokken scheiden. Eén kant zal met Mij meegaan. De andere kant zal achtergelaten worden, en dan zal het Nieuw Begin aan elk schepsel bekend gemaakt worden. Enkel aan diegenen die van Mij houden, zal eeuwig leven geschonken worden.

Neem Mijn oproep ter harte, want Ik doe dit om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk van jullie op de dag van de Waarschuwing voorbereid zijn!

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Boodschap: Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

zaterdag 16 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie