Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

Ontvangen op maandag 25 november 2013

17.25 u

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Het lawaai zal oorverdovend zijn als de vijanden van God Zijn Lichaam overnemen en het ontheiligen. Ze zullen jubelen en grote afkondigingen uitschreeuwen, die overal gehoord zullen worden, want dit zal een gebeurtenis zijn die veel hardnekkige tegenstanders en gewezen vijanden van de Kerk van Mijn Zoon zal overhalen. Elk soort van nieuwe verklaring betreffende de betekenis van het heilig Woord van Mijn Zoon zal uit haar mond stromen. Elke leugen, listig gecamoufleerd zodat deze zinnig lijkt, zal gebruikt worden om Gods kinderen in deze nieuwe, gerenoveerde kerk te lokken. Elke zonde zal gerechtvaardigd worden zodat meer buitenstaanders in de tempels van God verwelkomd zullen worden, tot er uiteindelijk binnen haar muren complete verwarring te zien zal zijn.

Terwijl ze de Kerk van Mijn Zoon steen voor steen afbreken, zullen diegenen die Mijn Zoon nog resten, gedwongen zijn deze te ontvluchten. Elk argument, elk gebaar en elk verweer dat diegenen voorhouden, die aan de Kerk van Mijn Zoon trouw blijven, zal weggewuifd worden. Dit zal een stilzwijgende kruisiging zijn, net zoals deze die Mijn Zoon onderging toen Hij leed met weinig meer dan wat zacht gejammer. De stemmen van diegenen die de waarheid zullen blijven verkondigen, zullen geen publiciteit in de media krijgen. Geen aandacht. Zelfs als zij erin slagen hun stem te laten horen, zullen ze daarvoor gedemoniseerd worden.

Ik dring er bij al diegenen die van Mijn Zoon houden, en die beseffen dat deze tekenen voorzegd werden op aan, dat zij Mijn Zoon moeten blijven dienen. In plaats van te strijden voor hun geloof en trouw te blijven aan Mijn Zoon zullen veel priesters weglopen. Anderen zullen zich niet gewonnen geven, en zij zullen al diegenen die naar de ware aanwezigheid van Mij Zoon zoeken, voorzien van het Brood des Levens.

De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben. Wanneer ze dat bereikt hebben, zullen ze vervolgens de troon voorbereiden waarop de Antichrist zal zetelen.

Bid, bid, bid, dat diegenen van jullie, die de waarheid kennen, in staat zullen zijn om troost te bieden aan diegenen die enorm zullen lijden doordat de grootste geloofsafval ooit – die de Kerk van Mijn Zoon, Jezus Christus, zal verslinden – zich voor jullie ontvouwt.

Mijn verdriet is groot en Mijn Hart is bezwaard door de verdorven misleiding die zelfs diegenen zal treffen, die zielsveel van Mijn Zoon houden. Hun lijden zal het grootste van allemaal zijn.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Jullie zullen alleen voor Mij staan – zonder iemand naast jullie

vrijdag 15 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op gezag van Mijn Vader, God de Allerhoogste, wil Ik al diegenen die in Mijn naam lijden, ervan op de hoogte brengen dat het moment waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, dichtbij is.

Boodschap: Nooit eerder zal hun geloof aan een dergelijke test onderworpen zijn

donderdag 14 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het Licht van God schijnt neer op al Zijn kinderen die op dit moment met Mij, Jezus Christus, in vereniging zijn.

Boodschap: De bestraffingen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal nog veel meer ecologische omwentelingen meemaken

dinsdag 12 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is een vergissing te geloven dat God op dit moment de wereld Zijn gerechtigheid niet zou toemeten. 

Boodschap: Het eerste teken zal zijn dat de aarde sneller zal draaien. Het tweede teken betreft de zon, die dreigend groter, feller zal opdoemen en zal beginnen te draaien.

dinsdag 12 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn tijd nadert, zullen velen slapen, maar diegenen die gezegend zijn met ogen die voor Mijn Licht openstaan, zullen de tekenen herkennen. 

Boodschap: God de Vader: Geen enkele wetenschappelijke evaluatie zal steek houden wanneer twee zonnen te zien zijn

zondag 10 november 2013

Mijn liefste dochter, het is Mijn verlangen om zeer spoedig al Mijn kinderen te verzamelen om getuige te zijn van Mijn belofte. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De redding behoort jullie slechts toe door de verzoening met God

zondag 10 november 2013

Mijn lief kind, Mijn taak als Moeder van de Verlossing bestaat erin om jullie te herinneren aan alles wat Ik jullie door de eeuwen heen verteld heb. 

Boodschap: Weldra zullen velen hun kennis van de wetenschap beginnen te gebruiken om de allerheiligste Evangeliën te evalueren

zaterdag 9 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, weldra zullen velen hun kennis van de wetenschap beginnen te gebruiken om de allerheiligste Evangeliën te evalueren. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer een missie – die beweert het Woord van God te spreken – vals is, zal daartegen geen haat tentoongespreid worden

vrijdag 8 november 2013

Mijn lieve kinderen, als Gods gekoesterde kleintjes, mogen jullie nooit toelaten dat meningsverschillen omslaan in haat voor elkaar. 

Boodschap: Al de omwentelingen waarvan jullie getuige gaan zijn, zullen bewijs zijn van de waarheid van de profetieën in het Boek der Openbaring, die aan Mijn geliefde Johannes gegeven werden

donderdag 7 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor het nieuwe begin is dichtbij. Terwijl de Grote Verdrukking voelbaar blijft, zullen zich veel gebeurtenissen afspelen.

Boodschap: Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen zullen voelen

dinsdag 5 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, God is reeds begonnen aan de laatste voorbereidingen om ervoor te zorgen dat al Zijn kinderen redding gebracht wordt. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie