Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Wanneer een missie – die beweert het Woord van God te spreken – vals is, zal daartegen geen haat tentoongespreid worden

Ontvangen op vrijdag 8 november 2013

12.09 u

Mijn lieve kinderen, als Gods gekoesterde kleintjes, mogen jullie nooit toelaten dat meningsverschillen omslaan in haat voor elkaar. De Boze creëert verschrikkelijk leed onder jullie door zijn snode teistering te verbreiden, en dan vooral tegen Gods uitverkoren zieners en profeten.

Wanneer God aanwezig is in een missie, die door Hem op aarde bekrachtigd wordt, teneinde zielen te redden, zal Satan deze altijd aanvallen.  Jullie zullen Gods ware profeten herkennen aan de vervolging en haat die hun betoond wordt. Jullie zullen hen herkennen aan de publieke afwijzing van hun missies en de tegen hen gerichte, verdorven acties die hen toegebracht worden.

Wanneer een missie – die beweert het Woord van God te spreken – vals is, zal daartegen geen haat tentoongespreid worden omdat Satan diegenen die hij misleidt nooit publiekelijk zal aanvallen. Wanneer Mijn Zoon zich bekendmaakt, zal Hem altijd geweld aangedaan worden aangezien de zonde van de mens hem van God scheidt. Toen Mijn Zoon op aarde rondliep, schreeuwden ze overal waar Hij kwam naar Hem. Ze vervloekten Hem en gooiden stenen naar Hem en al diegenen die Hem volgden. En terwijl ze Hem als bedrieger bestempelden, kropen ze voor de vele valse profeten die met Hem probeerden te wedijveren. Hetzelfde zal gelden als Hij Zijn laatste tocht maakt om al diegenen te verzamelen, die in Hem en met Hem blijven. Hij zal al diegenen verenigen, die leven volgens Zijn onderrichtingen en die trouwe en nederige dienaren blijven. Vervolgens zal Hij, met de hulp van Zijn Restkerk, strijden tot het bittere einde om zoveel mogelijk zielen te behouden, met inbegrip van de ziel van al Zijn vijanden en van al diegenen die weigeren Hem te accepteren.

Als jullie van Mijn Zoon houden, mogen jullie Hem nooit kwetsen door elkaar te haten. Mijn Zoon heeft jullie verteld dat jullie niet met Hem in vereniging kunnen blijven wanneer er haat in jullie hart aanwezig is.

Bid, bid, bid dat jullie allen, die zich als Christenen bestempelen, het voorbeeld dat door Mijn Zoon gesteld werd, zullen navolgen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie