Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weldra zullen velen hun kennis van de wetenschap beginnen te gebruiken om de allerheiligste Evangeliën te evalueren

Ontvangen op zaterdag 9 november 2013

11.48 u

Mijn zeer geliefde dochter, weldra zullen velen hun kennis van de wetenschap beginnen te gebruiken om de allerheiligste Evangeliën te evalueren. In plaats van de waarheid over Mijn Woord - dat uit de wijsheid van God voorkomt - te verkondigen, zullen ze het beginnen te verdraaien om het zo een moderner imago te verschaffen.

Al Mijn woorden, vervat in het heilig Evangelie, zullen anders geïnterpreteerd worden. Zij zullen zeggen dat Mijn Woord iets nieuws betekent, dat in de wereld van vandaag meer ter zake doet. Ze zullen voorbeelden trachten te geven over hoe Ik jullie zou onderwijzen als Ik in deze tijd op aarde zou rondlopen. De eenvoud van het Woord van God, dat voor iedereen bedoeld is, zal verdwenen zijn. Degenen die intelligent en deskundig zijn, en die trots zijn op de vooruitgang van de mens in de wereld van de wetenschap, zullen dan beledigende verklaringen beginnen af te leggen.

De Kerk zal zogenaamde nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen omhelzen, die wat in de Heilige Bijbel vervat ligt, in diskrediet zullen brengen. Ze zullen wat naar hun eigen zeggen nieuwe bewijzen zullen zijn, bekendmaken, die in twijfel trekken hoe de wereld geschapen werd. Ze zullen verder zeggen dat veel van wat in de Bijbel opgenomen is, gewoon metaforen zijn, bedoeld om onder de mensen vrede te creëren.  Ze zullen de boodschap van het humanisme, van liefde voor elkaar inzake jullie vermogen om voor de armen, ongeschoolden en noodlijdenden te zorgen, gebruiken als een vervanging voor de waarheid, die jullie in de Evangeliën gegeven werd. Daarop zullen nieuwe, valse leerstellingen die op de waarheid lijken, door priesters omhelsd worden, en enkel diegenen die standvastig bij Mijn Woord blijven, zullen de waarheid levend houden.

Mijn geliefde volgelingen, wanneer jullie merken dat maar zeer weinigen nog naar de waarheid – het Woord van God – zullen luisteren, dan moeten jullie elkaar troosten. Jullie moeten diegenen in Mijn Kerken, die de ketterijen – die ingevoerd zullen worden – zullen toejuichen, aan de waarheid blijven herinneren, want velen van hen zullen niets wijzer geworden zijn. Zij zullen Mij in zoverre afvallen, dat ze dergelijke veranderingen gewillig zullen accepteren. Voor de kleingelovigen zal het gemakkelijker zijn om het woord aan te nemen van diegenen die hervorming eisen, dan aan het Woord van God trouw te blijven.

De oproep om de eerste veranderingen zal spoedig gedaan worden. Met een beminnelijkheid die zal geruststellen, en gepassioneerde praatjes over de noodzaak om als één verenigde wereld op te staan – om allen liefde en verdraagzaamheid te kunnen betonen – zullen jullie in de grootste dwaling geleid worden. Velen zullen erdoor geschokt zijn, hoe snel Mijn Kerk de seculiere wereld zal lijken te omhelzen. Velen zullen verrukt zijn over de manier waarop verschillende religies, heidenen en ketters zich zullen verdringen om tot deze nieuwe, menslievende ene-wereldkerk toe te treden. Ze zullen zeggen: “Eindelijk heeft een kerk die verdraagzaam is, naar iedereen de hand uitgestoken.” Ze zullen zich niet langer schamen om tegenover God ongehoorzaamheid te tonen. In plaats daarvan zullen ze trots verkondigen dat hun verachtelijke zonden niet enkel aanvaardbaar zijn in de ogen van God, maar dat deze ook helemaal niet langer als zonden beschouwd worden. Dit zal overal grote vreugde teweegbrengen.

Voor het eerst in de geschiedenis zullen diegenen die Mijn Kerk tot dwaling voeren, bemind en aanbeden worden, en zal er vrijwel geen kritiek op hen zijn.

De grootste ketterij, niet meer gezien sinds Mijn kruisdood, zal nu Mijn Kerk op aarde verslinden. Ze zullen Mijn Kerken met beledigende, heidense symbolen vullen en Ik zal nergens meer te zien zijn. En terwijl zij de gebouwen bezetten, die ze creëerden om Mij te aanbidden, zal Mijn ware Kerk – bestaande uit diegenen die trouw blijven aan de waarheid – de enige ware Tempel van God worden, want zij zullen de ontheiliging van Mijn Lichaam nooit accepteren. Hun geloof zal hen in staat stellen om de Evangeliën te verspreiden en het vuur van de Heilige Geest brandend te houden.

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie