Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De redding behoort jullie slechts toe door de verzoening met God

Ontvangen op zondag 10 november 2013

15.20 u

Mijn lief kind, Mijn taak als Moeder van de Verlossing bestaat erin om jullie te herinneren aan alles wat Ik jullie door de eeuwen heen verteld heb. Houd van elkaar zoals Mijn Zoon van jullie houdt! Betoon iedereen mededogen en dan vooral diegenen die jullie vervolgen! Luister naar wat Ik aan de zieners in La Salette en Fatima geopenbaard heb en bestudeer hen tot in de kleinste details! Zeer weinig van wat Ik opdroeg, werd door jullie uitgevoerd. Mijn waarschuwingen werden weggewuifd en de gevolgen van het negeren van wat jullie gegeven werd, zullen nu werkelijkheid worden.

Wanneer de Hemel aan de mensheid boodschappen openbaart, is dat net als het zich in verbinding stellen met een grote, stenen vesting. Een aantal van Mijn openbaringen sijpelden door en werden opgevolgd. Vele werden door de kleingelovigen gewoonweg verworpen en de vesting werd dan ondoordringbaar voor de tussenkomst van de Hemel, die jullie gegeven wordt om jullie geloof te vermeerderen en jullie veilig in Gods armen te houden.

Mijn rol als Medeverlosseres houdt in dat Mijn macht over de duivel versterkt werd op een manier die Mij niet eerder door God verleend werd. Het is nu dus het tijdstip waarop alle devotie tot Mij door de vijanden van God voorzichtig afgewimpeld zal worden. Wanneer verering voor Mij haastig afgehandeld wordt en wanneer het verzoek om landen tegen het communisme te beschermen, verdraaid wordt, dan zullen Mijn wensen niet uitgevoerd zijn. Ik zal van nu af aan een zeldzaamheid zijn in het officiële patronaat dat Mij, de Moeder van God, doorgaans in de Kerken van Mijn Zoon op aarde verleend wordt. Mijn macht over het Beest zal ontweken worden door de verwijdering van Mijn beeltenis, Mijn heilige Rozenkrans en andere devoties tot Mij, uit veel Katholieke Kerken.

Vervolgens zullen de tempels van God alle sporen van Mijn Zoon, Jezus Christus, verwijderen ter voorbereiding op het Beest dat zal komen en op de troon in de hoogste tempel van God plaats zal nemen. Verder zal de ware betekenis van de verzoening met Jezus Christus aangepast worden waarop ze zullen zeggen dat het niet langer nodig is om God te vragen jullie te vergeven voor jullie zonden, als jullie een goed leven leiden. Mensen zullen hun eigen opvattingen over wat hen in de ogen van God goed maakt, gaan geloven. Maar jullie mogen nooit ofte nimmer vergeten dat , tenzij zij eerst aan God vragen om hen te vergeven, de redding – een geschenk aan elke zondaar in de wereld – hun nooit kan toekomen. Dit is de kern van het Verbond dat door de kruisdood van Mijn Zoon, voor het menselijk ras verkregen werd. Jezus Christus verwierf voor de wereld de redding uit de zonde en het geschenk van eeuwig leven. Om dit geschenk te ontvangen, moeten jullie God vragen om jullie te vergeven voor jullie zonden.

De redding behoort jullie slechts toe door de verzoening met God.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie