Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie zullen alleen voor Mij staan – zonder iemand naast jullie

Ontvangen op vrijdag 15 november 2013

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, op gezag van Mijn Vader, God de Allerhoogste, wil Ik al diegenen die in Mijn naam lijden, ervan op de hoogte brengen dat het moment waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, dichtbij is.

Diegenen van jullie, die weet hebben gekregen van deze Dag, Mijn grootse Dag van Barmhartigheid, zullen binnenkort de tekenen zien. Jullie moeten jullie misstappen voor Mij belijden zodat jullie afdoend voorbereid zijn op deze gebeurtenis, die de wereld zal schokken.

Ik doe dit spoedig zodat Ik die mensen, die de navelstreng - die hen aan Mij bindt - doorgeknipt hebben, kan redden voordat het te laat is. Jullie moeten op Mij vertrouwen en samenkomen in gebed opdat zielen in duisternis niet omkomen voordat Ik hun kwijtschelding van hun zonden verleen. Kijk nu in jullie hart en ziel, en zie deze zoals Ik jullie zie! Wat zien jullie? Zullen jullie in staat zijn om voor Mij te staan en te zeggen: “Jezus, ik doe alles wat U van mij verlangt, om het leven te leiden dat U van mij verwacht.”? Zullen jullie zeggen: “Jezus, ik beledig U want ik kan het niet helpen, dus wees mijn ziel genadig.”? Of zullen jullie zeggen: “Jezus, ik heb gezondigd, maar enkel omdat ik mijzelf moet verdedigen.”?

Jullie zullen alleen voor Mij staan – zonder iemand naast jullie. Ik zal jullie je ziel tonen. Jullie zullen elke vlek erop zien. Jullie zullen de zonde herbeleven, en dan zal Ik jullie de tijd geven om Mij te vragen jullie Mijn barmhartigheid te betonen. Niet omdat jullie recht hebben op Mijn barmhartigheid, maar enkel en alleen omdat Ik beslis om jullie dit geschenk te geven.

Mijn Dag zal onverwacht aanbreken, door de tekenen die jullie op voorhand getoond zullen worden.

Ik heb drie jaar lang geprobeerd om jullie ogen te openen voor de waarheid. Een aantal van jullie hebben deze aangenomen. Anderen hebben deze terug in Mijn gezicht geworpen. Het is nu de tijd van Mijn goddelijke barmhartigheid en enkel diegenen die hun hart voor Mij openstellen, en die Mij erkennen, zullen de kans krijgen zichzelf te verlossen.

Wees dankbaar voor Mijn onvoorwaardelijke liefde!

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie