Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Nooit eerder zal hun geloof aan een dergelijke test onderworpen zijn

Ontvangen op donderdag 14 november 2013

12.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het Licht van God schijnt neer op al Zijn kinderen die op dit moment met Mij, Jezus Christus, in vereniging zijn. Al die Christenen in de wereld, die leven naar Mijn Woord, die Mijn Lichaam eten en Mijn Bloed drinken, zullen door hun geloof in Mij een geestelijk lijden als geen ander ervaren. Ik heb het over alle Christenen die naar de waarheid leven, die zich gedragen zoals Ik het hun geleerd heb en die Mijn onderrichtingen woord voor woord opvolgen.

Al die Christenen, met inbegrip van diegenen die nog nooit van deze boodschappen – Mijn boodschappen voor de wereld – gehoord hebben, zullen weldra begrijpen hoe het is om in Mij en met Mij te leven. Nooit eerder zal hun geloof aan een dergelijke test onderworpen zijn, en jammer genoeg zullen velen niet in staat zijn de druk te weerstaan, waarmee zij moeten omgaan omwille van de haat die hun betoond zal worden. Ze zullen alles doen wat ze kunnen om trouw te blijven aan de heilige Evangeliën, maar door dat te doen, zullen ze verschrikkelijke haat aantrekken en zullen ze leugenaars genoemd worden. Het zal niet lang duren voordat alle Christenen, die weerspannig Mijn Woord zullen verkondigen, ervan beschuldigd zullen worden conservatieve bullebakken te zijn, terwijl de echte boosdoeners diegenen zullen zijn, die hun de beschimpingen naar het hoofd slingeren.

Ik verzoek jullie allemaal dringend om te zwijgen en nooit te reageren op kwelgeesten die jullie geloof en liefde voor Mij proberen te verwoesten. Diegenen die gif zullen spuwen en naar jullie zullen schreeuwen, hebben jullie gebeden en vergeving nodig. Door voor dergelijke zielen te bidden, zullen jullie Satans invloed tenietdoen en zal het hem moeilijk vallen om zijn woede op jullie af te reageren.

Bid, bid, bid voor al diegenen die als pionnen gebruikt zullen worden in de bittere strijd om Mijn Kerk op aarde te ontmantelen. Bid dit kruistochtgebed a.u.b. om tegen de religieuze vervolging opgewassen te zijn.

Kruistochtgebed (126) ‘Om opgewassen te zijn tegen religieuze vervolging’

Lieve Jezus, help mij om opgewassen te zijn
tegen elke vorm van vervolging in Uw heilige naam.
 
Help diegenen die in dwaling vervallen,
in de overtuiging dat zij van Uw werk getuigenis afleggen.
 
Open de ogen van al diegenen die in de verleiding kunnen komen
om door goddeloze handelingen, daden of gebaren anderen te verderven.
 
Bescherm mij tegen de vijanden van God,
die zullen opstaan om te proberen Uw Woord het zwijgen op te leggen,
en die proberen U te bannen.
 
Help mij diegenen te vergeven, die U verraden,
en schenk mij de genade om in mijn liefde voor U standvastig te blijven.
 
Help mij te leven naar de waarheid,
die U ons leerde,
en voor altijd onder Uw bescherming te blijven. Amen.

Ga, jullie allen die oprecht van Mij houden, en volg alles op wat Ik jullie leerde! Houd van elkaar zoals Ik het jullie verteld heb! Geef nooit blijk van haat jegens anderen! Bid in plaats daarvan voor diegenen die jullie vervolgen! Laat liefde blijken wanneer tegenover jullie haat tentoongespreid wordt, want dat zal jullie wapen tegen de macht van het kwaad zijn!

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie