Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Al de omwentelingen waarvan jullie getuige gaan zijn, zullen bewijs zijn van de waarheid van de profetieën in het Boek der Openbaring, die aan Mijn geliefde Johannes gegeven werden

Ontvangen op donderdag 7 november 2013

18.35 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor het nieuwe begin is dichtbij. Terwijl de Grote Verdrukking voelbaar blijft, zullen zich veel gebeurtenissen afspelen.

De vijanden binnen Mijn Kerk zullen, zonder enig gevoel van schaamte, proberen aan te voeren dat een nieuwe seculiere ene-wereldkerk, die alle zondaars en religies verwelkomt, door God goedgekeurd wordt. Wanneer diegenen in Mijn Kerk de seculiere wereld verwelkomen, zal deze niet langer de waarheid volgen. Wanneer jullie een ware volgeling van Mij zijn, zal jullie geloof in jullie daden en werken te zien zijn. Wanneer jullie de Mijnen zijn, zullen jullie trouw blijven aan het Woord van God. Wanneer jullie Mijn Woord onderhouden, dan zijn jullie gehoorzaam aan alles wat Ik jullie leerde. Wanneer jullie niet van Mij zijn, zullen jullie je broeders en zusters vervloeken. Wanneer jullie de Mijnen niet zijn, zullen jullie diegenen haten, die van Mij zijn. Wanneer jullie menen dat jullie eeuwig leven zullen hebben zonder het te moeten verdienen, dan vergissen jullie je zeer.

Als jullie zeggen dat de zonde natuurlijk is, en dat een louter rechtvaardige en eerlijke God elke zonde zou vergeven, dan is dat waar. Maar als jullie geloven dat het eeuwig leven jullie natuurlijk recht is en dat jullie niet eerst tot inkeer moeten komen, dan ontkennen jullie de waarheid. Ik houd van eenieder van jullie. Ik zou nooit wreed, nors, gemeen en grof zijn of één van Gods kinderen kwetsen. Maar Ik zal de deur naar Mijn Koninkrijk nooit voor om het even welke zondaar openen, tenzij ze echt berouw tonen over hun wangedrag. Wanneer Ik jullie naar de zaligheid leid, dan open Ik elke deur zodat Ik jullie op de laatste dag kan verwelkomen. Vele deuren openen zich nu maar er zijn er weinigen die deze binnengaan. Niet één van jullie zal Mijn Koninkrijk betreden, tenzij jullie Mijn Woord, dat jullie in de heilige Evangeliën gegeven werd, gehoorzamen. Jullie geloof moet zuiver zijn. Jullie liefde voor elkaar moet oprecht zijn, en jullie gehoorzaamheid aan Mijn Woord zal jullie het geschenk van eeuwig leven bezorgen.

Velen die zich Christenen noemen, zijn Mijn Kerk ontrouw. Jullie ontvangen Mij in de Heilige Communie met zwartgeblakerde zielen. Jullie negeren Mijn onderrichtingen en vergoelijken zonden waarvan jullie, in jullie ogen, menen dat ze onbeduidend zijn. Met een kwade tong verspreiden jullie leugens over anderen en jullie veroordelen er velen in Mijn heilige naam. Jullie kregen de waarheid in de heilige Evangeliën, maar toch brengen jullie niet in praktijk wat deze jullie leren. Mijn liefde voor jullie houdt in dat - hoewel velen van jullie de redding, die Ik de wereld door Mijn kruisdood schonk, niet verdienen – Ik jullie allemaal toch nog de kans zal geven om tijdens Mijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Ik voor jullie verschijn om jullie te helpen beslissen of jullie al dan niet Mijn geschenk zullen aannemen, de waarheid in te zien.

Al de omwentelingen waarvan jullie getuige gaan zijn, zullen bewijs zijn van de waarheid van de profetieën in het Boek der Openbaring, die aan Mijn geliefde Johannes gegeven werden. Wanneer jullie de Kerk een verbond met de seculiere wereld zien aangaan, zullen jullie weten dat voor Mijn missie de tijd gekomen is om over de hele wereld zielen te verzamelen.

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie