Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen zullen voelen

Ontvangen op dinsdag 5 november 2013

11.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, God is reeds begonnen aan de laatste voorbereidingen om ervoor te zorgen dat al Zijn kinderen redding gebracht wordt. Zovelen van jullie zijn zich niet bewust van wat de Tweede Komst precies inhoudt, en daardoor bereiden jullie je niet voor. Velen van jullie geloven dat het nog zeer lang zal duren voor dit zal plaatsgrijpen. Dus zullen enkel diegenen die echt voorbereid zijn, klaar staan om Mij, hun Bruidegom, te begroeten, getooid en aan Mij gepresenteerd zoals het betaamt. Anderen zullen in slaap, onvoorbereid en verward zijn. Sommigen zullen niet in Mij geloven tot Ik in elk deel van de wereld te zien ben. Sommigen zullen van de schok sterven, maar de meesten zullen vervuld zijn van vreugde en verwondering. Diegenen die zich lieten misleiden, zullen vergeven worden als zij Mij smeken hun kwijtschelding te verlenen. Jammer genoeg zullen velen Mijn grootse barmhartigheid weigeren omdat hun hart in steen veranderd zal zijn en niets dit zal openen.

De komende tijd zal bol staan van de grote openbaringen en bijzondere genaden die over jullie uitgestort worden. Ik doe dit om jullie sterker en sterker te maken zodat jullie je ziel niet zullen verkopen in ruil voor wereldse aanlokkelijkheden. Steeds meer van jullie zullen nader tot Mij komen en aangezien Ik tot jullie ziel spreek, zullen jullie je te midden van de verschrikking van de grote geloofsafval vredig voelen. Wanneer jullie deze verschrikking dan meemaken, zullen jullie beter uitgerust zijn om deze het hoofd te bieden en anderen te helpen.

Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen zullen voelen, zelfs als jullie verworpen worden door diegenen die niet beter weten. Toen Ik op aarde rondliep, stuurden de farizeeën er zovelen van Mij weg. Hetzelfde zal nu gebeuren. Velen van jullie zullen ertoe aangezet worden om niet enkel Mijn roep vanuit de Hemel in deze tijd af te wijzen, maar ook Mijn onderrichtingen. Mijn onderrichtingen kunnen nooit veranderd worden omdat ze de waarheid zijn en alleen de waarheid jullie kan redden.

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie