Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Aan de priesters in de Katholieke Kerk: Ik verzoek jullie dringend om Mijn allerheiligste Rozenkrans bij je te dragen

Ontvangen op maandag 14 oktober 2013

15.30 u

Mijn lief kind, geloof geen moment dat iemand van jullie sterk genoeg is om op eigen houtje de bekoringen, waarmee jullie geconfronteerd zullen worden om de waarheid – het ware Woord van God – de rug toe te keren, te weerstaan. Zonder voortdurend gebed zullen jullie merken dat jullie niet in staat zullen zijn om op te staan en de waarheid te verkondigen, wanneer er jullie leugens voorgehouden worden.

Jullie moeten allemaal de kruistochtgebeden bidden daar het neerdalen van de duisternis over de Kerk van Mijn Zoon op aarde reeds begonnen is en jullie elke seconde daarop voorbereid moeten zijn.

Aan de priesters in de Katholieke Kerk: Ik verzoek jullie dringend om te allen tijde Mijn allerheiligste Rozenkrans en een Benedictuskruis bij je te dragen. Jullie moeten elke dag Mijn heilige Rozenkrans bidden en letten op diegenen uit de hogere rangen binnen de Kerk om te zien wie in het openbaar Mijn heilige Rozenkrans bidt. Wanneer Ik vereerd word, moet Mijn Rozenkrans door alle aanwezigen voor Mij gebeden worden. Als zij, die zeggen dat ze de gelovigen ertoe brengen om voor de troon van God Mijn bijstand in te roepen, Mijn Rozenkrans niet kunnen bidden, dan hebben zij jullie gebeden nodig. Voor Mij komen staan om Mijn hulp in te roepen zonder Mijn Rozenkrans te bidden, is zonder inhoud want dat is te vergelijken met een soldaat die zonder enige wapenuitrusting ten strijde trekt.

Mijn Rozenkrans is het krachtigste gebed en zal, wanneer deze dagelijks gebeden wordt, de macht van de Boze vernietigen. Diegenen van wie de ziel door Satan verduisterd werd, zullen het te pijnlijk vinden om dit gebed te bidden. Door hun handelwijze zullen jullie weten wie ze zijn en jullie moeten God vragen, door de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, om hen te helpen naar het Licht van God te trekken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de Evangeliën te verspreiden.

Boodschap: Zoals lammeren naar de slachtbank zullen ze de weg naar de ondergang volgen

maandag 21 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het grootste verraad aan Mijn geliefde, trouwe leerlingen – diegenen die zich altijd vastberaden aan de waarheid zullen houden – zal van die volgelingen in Mijn Kerk komen, die ten prooi zullen vallen aan de grote misleiding.

Boodschap: Jullie moeten rustig blijven, vreedzaam, maar met een vast voornemen om het heilig Woord, vervat in de Evangeliën, te blijven verkondigen

zondag 20 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang om aan jullie allen, Mijn geliefde apostelen – diegenen die op aarde rondlopen en Mijn heilig Woord verkondigen – kenbaar te maken, dat jullie je aan Mij, jullie Jezus, moeten vastklampen als nooit tevoren.

Boodschap: Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen

zondag 20 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, ga de wereld in, jullie allemaal, en verspreid de Evangeliën want jullie zullen dit moeten doen voordat de vervolging van Mijn Kerk in alle ernst een aanvang neemt.

Boodschap: De Antichrist zal subsidies in het leven roepen om zowel bedrijven, organisaties als liefdadigheidsinstellingen te verleiden om voor zijn nieuwe ene-wereldhandelscentrum te werken

zaterdag 19 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die Mij gehoord hebben en die Mij in deze boodschappen herkennen, op om nu naar Mij te luisteren.

Boodschap: Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding, maar toch zullen velen van hen Mijn waarschuwingen negeren

vrijdag 18 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn grootste verdriet is dat diegenen die het meeste van Mij houden, massaal zullen weigeren om naar Mijn stem te luisteren, nu Ik tot hen roep.

Boodschap: Elke nieuwe wet, die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk ingevoerd zal worden, zal de spot drijven met de waarheid die door Mijn Vader vastgelegd werd

donderdag 17 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, als er toch maar meer mensen echt in Mij, hun Jezus, zouden geloven, dan zouden zij vrede vinden in hun hart. Waar er geen vertrouwen is, heerst er angst. Angst verhindert dat de liefde van God jullie ziel doordringt, en dan word je een gevangene. Niets, buiten Mijn licht, zal de last opheffen.

Boodschap: De slang geeft de Antichrist speciale boodschappen, die hij zorgvuldig documenteert

woensdag 16 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de meest onheilige drie-eenheid, bestaande uit Mijn drie vijanden: de Valse Profeet, de Antichrist en de Draak – waarmee Satan bedoeld wordt – zal nu opstaan in verzet tegen de Allerheiligste Drie-eenheid. 

Boodschap: De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld, waarbij alles wat waar is, uitgebannen zal worden

dinsdag 15 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn priesters, uit elk christelijk kerkgenootschap, de allerheiligste Sacramenten beginnen te beschermen. Degenen in de Katholieke Kerk zullen de eersten zijn, die de vernietiging en de ontheiliging van de Sacramenten zullen meemaken. 

Boodschap: Jullie kennen Mij niet doordat jullie Mij niet herkennen

zondag 13 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, als er onder jullie zijn die zich verlaten voelen en onzeker over Mijn liefde voor de wereld, mogen jullie het nooit opgeven om tot Mij te roepen om jullie te helpen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie