Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zoals lammeren naar de slachtbank zullen ze de weg naar de ondergang volgen

Ontvangen op maandag 21 oktober 2013

10.56 u

Mijn zeer geliefde dochter, het grootste verraad aan Mijn geliefde, trouwe leerlingen – diegenen die zich altijd vastberaden aan de waarheid zullen houden – zal van die volgelingen in Mijn Kerk komen, die ten prooi zullen vallen aan de grote misleiding.

Zoveel mensen zullen, vanwege hun ondoordachte trouw, misleid worden door de Bedrieger die overal in Mijn Kerken de teugels in handen zal nemen. Hoewel ze zich soms ongemakkelijk kunnen voelen wanneer zij vreemde vertolkingen van Mijn Woord horen, die niet in de juiste context gebruikt zullen worden, zullen ze zoals lammeren naar de slachtbank de weg naar de ondergang volgen. Zij zullen de Valse Profeet met lof overladen en hem als een grote dictator groeten. Zij zullen solidair worden om een groot leger te creëren. Dit leger zal bij hun medechristenen de grootste vervolging veroorzaken. Broeder zal tegen broeder strijden in deze verschrikkelijke strijd om de waarheid. Het aantal van diegenen die de onheilige drie-eenheid – bestaande uit de Valse Profeet, de Antichrist en Satan – zullen volgen, zal veel groter zijn dan dat van diegenen die het heilig Woord van God, zoals het vanaf het begin vastgelegd werd, trouw blijven.

Jullie, Mijn uitverkorenen, die niet van de waarheid afwijken, zullen deze tocht moeilijk vinden. Nooit, nog geen moment in jullie leven, zouden jullie je de verschrikkelijke misleiding, waarvan jullie getuige gaan zijn, kunnen voorstellen hebben. Mijn vijanden zijn goed voorbereid, hebben veel invloed en worden goed gefinancierd. Ze hebben veel voordelen, maar de macht van God hebben zij niet op hun hand. Zij bezitten niet enkel de macht van God, Mijn Vader, de Almachtige, niet maar ze kunnen ook te allen tijde door Zijn Wil neergeslagen worden. Jammer genoeg zullen ze veel zielen van Mij wegtrekken, en Ik zal dat toestaan als onderdeel van de definitieve zuivering van de mensheid. Deze periode op aarde zal dienen om de goeden van de kwaden te scheiden.

Wat bedoel Ik hiermee? Ongetwijfeld zullen jullie zeggen dat de goeden om de tuin geleid zullen worden en dat dit niet hun schuld is. Dat is waar. Maar wanneer diegenen die zeggen dat ze ware Christenen zijn, ketterijen aannemen in plaats van Mijn heilig Woord, lasteren ze tegen Mij. Ze zijn zich goed bewust van de waarheid en ze moeten elke seconde op Mijn Woord bedacht zijn. Zovelen van jullie slapen. Zovelen kennen Mij niet echt omdat jullie geen nederigheid in jullie ziel bezitten, zo trots zijn jullie op jullie kennis van de Heilige Schrift. Velen van jullie hebben het nagelaten de Evangeliën te lezen of zijn er niet in geslaagd te begrijpen wat er voor Mijn Tweede Komst zal gebeuren. Jullie weten vooralsnog nog altijd niet dat de waarheid jullie gegeven werd in de allerheiligste Bijbel. Waarom gaan jullie door met het Woord van God te trotseren, beredeneren en verwerpen, en blijven jullie strijden tegen de Hand die jullie schiep? Jullie zijn niet meer ontwikkeld dan diegenen die Mij kruisigden. Jullie bezitten niet meer kennis dan de farizeeën, die geloofden dat hun interpretatie van het heilig Woord van God superieur was aan deze van de Mensenzoon. Door jullie weigering om de laatste profetieën aan te nemen, zullen jullie Mij verloochenen. Al jullie diensten aan Mij zullen niets te betekenen hebben want jullie zullen degene volgen, die door Satan gestuurd werd om jullie je rechtmatige erfdeel in Mijn Paradijs te ontzeggen.

Hoe doen jullie Mij wenen. Hoe jullie Mij zullen verraden, zal zich weerspiegelen in de vervolging die jullie zullen richten op diegenen die jullie je broeders en zusters in Mijn naam zullen noemen. Jullie zullen met leugens geïndoctrineerd worden, zoals anderen dat voor jullie werden door verdorven leiders en dictators uit het verleden. Door jullie gebrek aan echte liefde voor Mij, die grote offers vereist, zullen jullie Mij veel verdriet en lijden bezorgen. Terwijl de vijanden van Mijn Kerk jullie in een web van bedrog zullen trekken, zullen jullie de loftrompet over hen steken alsook diegenen aanbidden en liefhebben die Mij haten, en Ik zal vergeten zijn.

Onthoud deze woorden: Wanneer jullie valse goden boven Mij plaatsen, zullen jullie je de toorn van God op de hals halen!

Jullie Jezus 

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie