Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

Ontvangen op dinsdag 29 oktober 2013

19.30 u

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. Zoveel van deze kostbare zielen zullen vreselijke pijn en lijden te verduren krijgen wanneer zij de ketterijen, die uit het binnenste van de Kerk voortkomen, zullen moeten aanschouwen. Zij zullen in de war zijn, bang, en velen zullen het gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen. Dat is het moment waarop zij zich tot Mij moeten wenden en Mij moeten vragen om hen aan Mijn Zoon toe te wijden, zodat Hij elke druppel van Zijn Kostbaar Bloed over hen kan uitstorten. Bekleed met deze gave zullen zij weten wat te doen. Zij horen te weten dat Ik, door de eeuwen heen, Mijn kinderen gewaarschuwd heb voor deze verdorven geloofsafval, die door de Boze gepland wordt.

De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden en nu de waarheid geopenbaard werd, zullen velen zich angstig voelen en de pijn van de geseling van Mijn Zoon ondergaan. De Kerk van Mijn Zoon zal vervolgd worden, te gronde gericht, ontheiligd – tot deze uiteindelijk de troon zal herbergen waarop de Antichrist zal zetelen. Het zal van daaruit zijn dat hij, de Antichrist, zal verklaren dat hij de Christus is en dat de wereld door hem gered zal worden.

Door leugens te aanvaarden, ontkennen jullie de waarheid. Door de waarheid te veronachtzamen, zullen jullie in een verzonnen, door de Boze gesponnen web van bedrog geloven, en dat zal jullie in de val lokken. Eenmaal gevangen, zullen jullie in elke natie in de verleiding komen om de massa te volgen, die de Antichrist enorm zal respecteren. A.u.b. kinderen, bid dit kruistochtgebed om de ketterij, die zich over de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal uitstrekken, te bestrijden.

Kruistochtgebed (125) ‘Om het allerheiligste Woord van God te verdedigen’

O Moeder van de Verlossing, help mij,
een nederige dienaar van God,
om in tijden van kwelling Zijn allerheiligste Woord te verdedigen.
Wijd mij, lieve Moeder, toe aan Uw Zoon
zodat Hij mij met Zijn Kostbaar Bloed kan bedekken.
Verleen mij, door de tussenkomst van Uw Zoon,
de genade, de kracht en de wil
om trouw te blijven aan de Leer van Christus
in de tijd van de Verdrukking,
die Zijn allerheiligste Kerk op aarde zal verteren. Amen.

Ga naar Mijn Zoon, lieve dienaren van Christus! Jullie behoren Hem toe. Hij zal jullie tijdens de vervolging helpen. Hij zal jullie in tijden van nood nooit in de steek laten.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

Boodschap: Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de EvangeliĆ«n te verspreiden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie