Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

Ontvangen op woensdag 30 oktober 2013

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. Het eerste is een gevoel van verbijstering en ongeloof. Het tweede is het gevoel door iets overweldigd te worden dat zo krachtig is, dat het de persoon volledig van de Wil van God afhankelijk maakt. Het geloof in het eigen superieure menselijke verstand zal verdwenen zijn, want het verstand heeft dan niet langer enige rol van betekenis te spelen. In plaats daarvan zal er kennis, een inzicht en een begrip, die hun menselijke interpretatie te boven gaan, in de ziel gestort worden.

Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren. Eenmaal de aanvankelijke angst afgenomen is, zal er een diepe vrede gevoeld worden en de angst van deze persoon, om gezien te worden bij het verkondigen van Gods Woord, zal verdwijnen. Zij zullen zich niets aantrekken van wat de standpunten van de mensen zijn, want uit hun mond zal de waarheid stromen. De persoonlijkheid van de ziel – of zij extravert, timide of verlegen zijn – zal naar de achtergrond verdwijnen en zal ondergeschikt raken aan de manier waarop zij het Woord van God verkondigen.

Alle zielen die de gave van de Heilige Geest ontvangen, zullen – zonder enige uitzondering – hun eigen vrije wil aan de Wil van Mijn Vader overgeven. Wat de zielen betreft die waarlijk gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest; hun taak zal erin bestaan om het Woord van God te verkondigen, en daardoor zullen zij lijden. De mantel van Gods liefde beschut zulke zielen echter, terwijl zij zonder angst en met moed oprukken om de waarheid te verkondigen. Diegenen die de waarheid van Mijn Leer verkondigen, in deze tijden van heidendom en wanneer Mijn Kerk het ware geloof zal afvallen, zullen extra kracht krijgen om ervoor te zorgen dat Mijn stem gehoord wordt. Die kracht zal van God, Mijn geliefde Vader, komen. Het zal door het vermogen van de kracht van God zijn, dat velen van Satans leger zich zullen bekeren terwijl de rest vernietigd zal worden.

De Heilige Geest zal, zoals vlammende zwaarden, door het hart snijden van al diegenen die luisteren en die de waarheid aannemen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

Boodschap: Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de EvangeliĆ«n te verspreiden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie