Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

Ontvangen op dinsdag 22 oktober 2013

00.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. Publieke verklaringen over de noodzaak om nederig en zorgzaam te zijn, zullen een precedent scheppen voor de seculiere filantropie (= wereldse menslievendheid) die door de Antichrist ingevoerd zal worden. Al deze dienaren van Satan nemen in het geheim deel aan vieringen en hun wereldwijd netwerk zal wereldomvattende goede doelen in het leven roepen, die opgezet worden om jullie ervan te overtuigen dat zij goddelijk geïnspireerd zijn.

Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen, zodat dit hen in de ogen van de wereld zal verheffen. Plotseling zal er over een nieuwe, indrukwekkende en zogenaamd evangelische beweging gesproken worden en mensen zullen hun geld afdragen om eraan mee te helpen dat hun inspanningen, om de armen in de wereld hulp te verlenen, toenemen. Iedereen zal menen dat het algemeen belang gediend wordt, en bepaalde leiders uit Mijn Kerken zullen in alle uithoeken van de aarde bewonderd worden. Zeer weinigen zullen debatteren over hun bedoelingen, maar wanneer jullie zien dat ’s werelds grootste banken zich bij hun inspanningen aansluiten, dan zullen jullie weten dat dit een daad is, die bedoeld is om jullie te misleiden. Hoe sluw is het Beest. Hoe vernuftig lijken zijn acties doordat ze verbloemd worden door een vorm van bedrog die enkel diegenen zullen kunnen bespeuren, die gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest. En tijdens al dat gepraat over het algemeen welzijn van de mens, het verlangen om alle religies samen te brengen om één grote gemeenschap van mensen te vormen, zal er met geen woord gesproken worden over Mijn onderricht, dat Gods kinderen aan Mijn heilig Woord vast moeten houden.

De tijd gaat snel en te midden van deze schijnbaar goed geregelde en zorgvuldig georkestreerde propaganda, zullen de barsten zich beginnen te vertonen. Wanneer Satan aan het werk is, verspreidt zich verwarring, wordt er verdeeldheid gecreëerd en verloopt er niets ooit vreedzaam. Bepaald eerbetoon, dat Mij voor Mijn Tabernakels geschonken wordt, zal verdwijnen. De Altijddurende Aanbidding zal stopgezet worden en zij zullen de kerken spoedig ontdoen van de heiligenbeelden. Al hun acties zullen vergoelijkt worden in naam van de ontworteling van de Kerk van weleer, en om deze relevanter, boeiender en aantrekkelijker te maken voor niet-gelovigen.

Diegenen die Mij kennen, moeten alles doen wat ze kunnen, door de verspreiding van de Evangeliën, want wees er zeker van dat jullie niet over de heilige Bijbel zullen horen spreken. De enige citaten die jullie zullen horen, zullen deze zijn, die verdraaid zijn om leugens te ondersteunen. Doordat ze de Kerk beroven van haar waardigheid, zullen de straffen vanuit de Hemel op hen beginnen neerstromen. Na verloop van tijd zullen zij gestopt worden maar, zoals voorzegd, moeten eerst deze beproevingen plaatsvinden.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de Evangeliën te verspreiden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie