Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

Ontvangen op donderdag 31 oktober 2013

23.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. Velen beweren Mij te kennen, maar het is louter door hun gebrekkige menselijke interpretatie dat zij ervan overtuigd zijn dat zij begrijpen wie Ik ben en wat Ik deed om hen te behoeden voor de afgrond die al Gods kinderen, die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven, tegemoet treden.

De vrije wil is een geschenk van Mijn Vader. De vrije wil kan echter het streven van de mens om naar de liefde van God te zoeken, verstoren. Toch gaf Mijn Vader Zijn kinderen dit geschenk. Zo gul is Hij! Zoveel houdt Hij van Zijn kinderen! Dit is het geschenk dat hen de vrijheid gaf om op aarde rond te trekken, te genieten van haar vruchten en haar schoonheid te omhelzen. Maar door Satan bekoord, maakte de mens misbruik van het vertrouwen van Mijn Vader. Hij werd dan tot slaaf van Satan en smeedde een pact met hem waardoor de zonde al Gods kinderen van Hem zal blijven scheiden.

Het geschenk van Mijn kruisdood hield in dat Ik deze onnatuurlijke band tussen de mens en Satan zou verbreken. Zo stelde Ik door Mijn kruisdood de mens in staat om, door de vergeving van de zonde, redding na te streven. Dat wil zeggen dat de mens over het vermogen beschikt om de greep van Satan te ontvluchten, maar enkel diegenen die Mij navolgen, in geheel nederige dienstbaarheid, kunnen werkelijk redding verkrijgen. Tenzij jullie in staat zijn om, door verzoening, ronduit jullie zwakheden, jullie zonden en jullie haat voor elkaar tegenover Mij, Jezus Christus, uit te spreken, zullen jullie niet zuiver blijven. Zonder zuiverheid van ziel zijn jullie niet in staat om in Mijn ogen nederig te worden. Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen. Wanneer jullie tegen Mij zondigen, doen jullie dat op verschillende manieren.

Jullie zullen eerst jullie lusten, hebzucht en trots voeden. Verder zullen jullie je gedragen alsof jullie alwetend zijn, slimmer en beter dan anderen. Jullie zullen dan over anderen oordelen. Vervolgens gaan jullie over naar de volgende fase. Jullie zullen diegenen bespotten die in ware vereniging met Mij zijn, door te verklaren dat zij onvolmaakt zijn. Jullie zullen laster voortbrengen tegen al diegenen die Mij trouw blijven. Toch zullen jullie jezelf ervan overtuigen dat jullie vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar het zal de Heilige Geest niet zijn die jullie bezield. Het zal in plaats daarvan de geest van het kwaad zijn, die jullie ziel zal binnendringen, en jullie zullen geloven dat jullie je laten leiden door de Hemel.

Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen en dat jullie beter geplaatst zijn om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk dan anderen, en vervolgens over Mij liegen, dan hebben jullie de gebeden van anderen nodig. In dat stadium bevinden jullie je halverwege de diepten van de hel, en zonder Mijn tussenkomst zouden jullie verloren gaan.

Neem Mijn boodschap! Druk deze aan jullie hart en vraag: “Bent U dit, Jezus? Heb Ik werkelijk Uw hulp nodig?” en Ik zal jullie het antwoord geven!

Jullie Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie