Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

Ontvangen op donderdag 31 oktober 2013

23.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. Velen beweren Mij te kennen, maar het is louter door hun gebrekkige menselijke interpretatie dat zij ervan overtuigd zijn dat zij begrijpen wie Ik ben en wat Ik deed om hen te behoeden voor de afgrond die al Gods kinderen, die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven, tegemoet treden.

De vrije wil is een geschenk van Mijn Vader. De vrije wil kan echter het streven van de mens om naar de liefde van God te zoeken, verstoren. Toch gaf Mijn Vader Zijn kinderen dit geschenk. Zo gul is Hij! Zoveel houdt Hij van Zijn kinderen! Dit is het geschenk dat hen de vrijheid gaf om op aarde rond te trekken, te genieten van haar vruchten en haar schoonheid te omhelzen. Maar door Satan bekoord, maakte de mens misbruik van het vertrouwen van Mijn Vader. Hij werd dan tot slaaf van Satan en smeedde een pact met hem waardoor de zonde al Gods kinderen van Hem zal blijven scheiden.

Het geschenk van Mijn kruisdood hield in dat Ik deze onnatuurlijke band tussen de mens en Satan zou verbreken. Zo stelde Ik door Mijn kruisdood de mens in staat om, door de vergeving van de zonde, redding na te streven. Dat wil zeggen dat de mens over het vermogen beschikt om de greep van Satan te ontvluchten, maar enkel diegenen die Mij navolgen, in geheel nederige dienstbaarheid, kunnen werkelijk redding verkrijgen. Tenzij jullie in staat zijn om, door verzoening, ronduit jullie zwakheden, jullie zonden en jullie haat voor elkaar tegenover Mij, Jezus Christus, uit te spreken, zullen jullie niet zuiver blijven. Zonder zuiverheid van ziel zijn jullie niet in staat om in Mijn ogen nederig te worden. Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen. Wanneer jullie tegen Mij zondigen, doen jullie dat op verschillende manieren.

Jullie zullen eerst jullie lusten, hebzucht en trots voeden. Verder zullen jullie je gedragen alsof jullie alwetend zijn, slimmer en beter dan anderen. Jullie zullen dan over anderen oordelen. Vervolgens gaan jullie over naar de volgende fase. Jullie zullen diegenen bespotten die in ware vereniging met Mij zijn, door te verklaren dat zij onvolmaakt zijn. Jullie zullen laster voortbrengen tegen al diegenen die Mij trouw blijven. Toch zullen jullie jezelf ervan overtuigen dat jullie vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar het zal de Heilige Geest niet zijn die jullie bezield. Het zal in plaats daarvan de geest van het kwaad zijn, die jullie ziel zal binnendringen, en jullie zullen geloven dat jullie je laten leiden door de Hemel.

Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen en dat jullie beter geplaatst zijn om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk dan anderen, en vervolgens over Mij liegen, dan hebben jullie de gebeden van anderen nodig. In dat stadium bevinden jullie je halverwege de diepten van de hel, en zonder Mijn tussenkomst zouden jullie verloren gaan.

Neem Mijn boodschap! Druk deze aan jullie hart en vraag: “Bent U dit, Jezus? Heb Ik werkelijk Uw hulp nodig?” en Ik zal jullie het antwoord geven!

Jullie Jezus

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

Boodschap: Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de EvangeliĆ«n te verspreiden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie