Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk

Ontvangen op dinsdag 22 oktober 2013

13.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de EvangeliĆ«n te verspreiden.

Het gebrek aan respect voor Mij, Jezus Christus, is in alle naties op openbare plaatsen en in Mijn Kerken, duidelijk zichtbaar aan het worden. Het is nu Mijn verlangen om Mijn restleger goed voor te bereiden. Mijn geliefde volgelingen, laat deze dingen jullie niet verontrusten, want ze zullen jullie alleen maar afleiden terwijl Ik het nodig heb dat jullie sterk staan in jullie geloof. Net zoals de deuren voor Mijn Moeders neus dichtgesmeten werden toen zij vlak voor Mijn geboorte probeerde om onderdak te vinden, zo zullen de deuren ook voor jullie neus gesloten worden. Weet dat wanneer deze deuren door die misleide dienaren in Mijn Kerk in jullie gezicht dichtgeslagen worden, jullie je dan enkel tot Mij dienen te wenden. Weet ook dat diegenen die heilige mensen beweren te zijn, bedreven in de Heilige Schrift en de Leer van Mijn Kerk, in de rij zullen staan en de eersten zullen zijn om jullie te veroordelen omdat jullie de waarheid volgen. Ik heb het over alle zielen in de wereld, die van Mij houden en die de waarheid kennen, en niet noodzakelijkerwijs diegenen die deze boodschappen, Mijn boodschappen voor de hele wereld, volgen.

De gave van de Heilige Geest zal slechts aan diegenen ten deel vallen, die waardig zijn om dit kostbare geschenk van God te ontvangen. Diegenen die verstoken zijn van de Heilige Geest, zullen moord en brand schreeuwen en jullie ervan proberen te overtuigen om ketterijen te volgen, die spoedig in alle Christelijke Kerken hoogtij zullen vieren. Hoe meer angst voor deze boodschappen zij vertonen, hoe meer zij naar jullie zullen uithalen. Jullie moeten hun hatelijk gif negeren en zwijgen. Deze dagen zijn bijna daar. Sommigen van jullie zullen al een glimp opgevangen hebben van de hevige tegenstand die jullie omwille van Mij zullen moeten doorstaan.

Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk, maar weet dit: Mijn verheerlijkt Lichaam, het Nieuwe Jeruzalem, zal uit de as herrijzen en jullie zullen uitverkoren zijn om onder de twaalf naties te regeren. Wanneer jullie Mij trouw blijven, zal Ik jullie in heerlijkheid doen opstaan en zullen de Hemel en de aarde jullie in de komende wereld toebehoren. Tijdens de troosteloosheid van de gruwel moeten jullie enkel op Mij gefixeerd blijven, want het zal kort zijn. En daarna zal niets jullie ooit nog van Mij scheiden.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie