Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

Ontvangen op zaterdag 26 oktober 2013

11.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Op dit moment in de geschiedenis verwerpen zovelen in de wereld Mij, Jezus Christus, dat het in de meeste naties niet langer aanvaardbaar is om in het openbaar over Mij te spreken. Zeer zelden zullen jullie horen dat er in de media over Mijn naam gesproken wordt, tenzij het is om Mijn bestaan in twijfel te trekken. Zelden zullen jullie in het openbaar mensen ronduit hun liefde voor Mij horen verkondigen, want ze zouden dat te gênant vinden. Zelfs Mijn gewijde dienaren zijn, uit angst voor bespotting, niet langer bereid om de waarheid bekend te maken. Diegenen die Mij wel navolgen, zullen het steeds moeilijker vinden om Mijn heilig Woord te verkondigen. Zovelen die eens van Mij hielden, doen dat niet meer, en Mijn verlatenheid en verdriet snijden in Mijn Hart alsof er een zwaard doorheen gedreven werd.

Waarom, o waarom hebben jullie Mij verlaten? Waarom kwetsen diegenen van jullie, die in Mij geloven en die Mij kennen, zovele van jullie broeders en zusters? Waarom gedijt de haat in jullie hart? Waarom voelen jullie de behoefte om de Evangeliën thans in twijfel te trekken terwijl die al zo lang bestaan? Wie gaf jullie de bevoegdheid om Mijn Woord, dat aan Mijn apostelen gegeven werd, verkeerd uit te leggen? Waarom verdraaien jullie het en waarom geloven jullie niet in wat Ik zei? Mijn Woord is heel duidelijk. Wanneer Ik spreek, meen Ik wat Ik zeg. Als Ik het één zeg, bedoel Ik niet het ander. Waarom zou Ik Mijzelf bijvoorbeeld tegenspreken en dan vooral nu, in deze missie?

Wat aan Gods profeten gegeven wordt, is de waarheid. Alles wat deze boodschappen tegenspreekt, uit de mond van diegenen die beweren dat Ik met hen spreek, moet door jullie verworpen worden. Ik zou nooit met Mijn eigen stem wedijveren want Ik moet ervoor zorgen dat jullie de waarheid gegeven wordt.

Wat moet Ik doen om jullie te laten luisteren? Wat moet Ik doen om jullie omzwervingen en het zoeken naar andere vormen van opwinding te stoppen? Waarom willen jullie geen vertrouwen in Mij stellen? Jullie verspillen zoveel kostbare tijd met het zoeken naar waarzeggerij, wat als gif uit de mond van zogenaamde mystici en sensatiezoekers stroomt, dat jullie Mij beledigen door jullie van Mij af te keren. Ik Ben hier. Dit zijn Mijn woorden. Wat zoeken jullie nog meer, want de waarheid zullen jullie enkel uit Mijn mond halen. Ik sprak de waarheid toen Ik op aarde rondliep. Ik liet een erfenis van grote hoop en redding na. Ik spreek de waarheid nu, terwijl Ik jullie momenteel Mijn laatste woorden breng, want de Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen.

Wanneer Ik spreek, verlang Ik dat jullie luisteren. Ik kan jullie niet dwingen. Jullie mogen overal zoeken en proberen Mijn boodschappen te vinden, die op dit moment gegeven worden om de wereld op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, en jullie zullen deze niet vinden. Mijn publieke boodschappen om jullie hierop voor te bereiden, op de eindfase voordat Mijn Verbond vervuld is, kunnen enkel in het Boek der Waarheid gevonden worden.

Dit Woord is het Mijne. Mijn woorden zullen in elke natie gehoord worden. Niemand zal Mij tegenhouden want Mijn macht is almachtig.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

Boodschap: Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de Evangeliën te verspreiden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie