Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

Ontvangen op zaterdag 26 oktober 2013

17.52 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. Ik discrimineer niet omdat Ik elke geboren ziel, die allen door Mijn Vader geschapen werden, liefheb. Geen enkele ziel kan van deze missie, Mijn laatste missie om de mensheid te redden, uitgesloten worden. Ik kom om aan allen redding te brengen.

Vraag aan om het even welke goede ouder of zij één kind zouden opofferen boven een ander, en zij zouden jullie dit vertellen: “Hoe slecht ze zich ook gedragen of hoe ze mij ook kwetsen, ik kan hen nooit verwerpen omdat zij een deel zijn van mijn vlees.” Hetzelfde geldt voor de vijanden van God. Ze beledigen Hem en ze berokkenen Hem groot verdriet, maar Hij houdt nog steeds van hen want hoewel zij door de zonden van de mensheid uitgehongerd zijn, kwamen ze uit Hem voort.

Hoe komt het, vragen jullie je misschien af, dat Ik diegenen kan vergeven, die Mij het meest kwetsen? Die anderen geselen en hen pijn en lijden bezorgen? Dat komt omdat Ik van hen houd. Ik zal altijd van de zondaar houden. Hun zonden doen Mij walgen, maar Ik zal altijd staan te wachten om hen te omhelzen.

Deze missie draait om vergeving. Het draait allemaal om het redden van jullie ziel. Hoe hard Mijn woorden soms ook mogen zijn, ze worden aan jullie gegeven omdat Ik van jullie houd en Ik de gedachte om jullie te verliezen, niet kan verdragen. Diegenen die Mij verraden hebben omwille van levensambities, mogen nooit bang zijn om tot Mij te komen en Mij om hulp te vragen. Ik mis jullie. Ik Ben bedroefd, maar Ik zal elke tussenkomst benutten, zonder Mijn Vaders Verbond van de vrije wil, die tot aan het nieuwe begin jullie altijd zal blijven toebehoren, te schenden. Niets van wat jullie doen, zal jullie van Mij scheiden wanneer jullie Mij vragen om jullie te vergeven.

Ik zal de wereld in Mijn barmhartigheid doen opgaan, en Ik beloof dat Ik zal ingrijpen bij elke verdorven daad die door Mijn vijanden verricht wordt om jullie in dwaling te slepen. Ik zal jullie niet voor de wolven gooien, die jullie willen verslinden. Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten. Ik zal jullie, helemaal tot op het moment dat jullie de definitieve beslissing moeten maken, ondersteunen. Ik zal jullie ziel niet zo gemakkelijk loslaten. Ik stierf een wrede dood om jullie te redden. Ditmaal zullen jullie getuige zijn van een zeer indrukwekkende goddelijke tussenkomst om jullie terug te winnen. Jullie behoren Mij toe. Ik behoor jullie toe. Het Beest zal de zielen niet makkelijk voor zich weten te winnen, want Ik Ben God, een ontzagwekkende kracht. Ik Ben almachtig. Satan heeft niets, maar zijn sluwheid zal de zwakken onder jullie aantrekken. Ik verzoek jullie allen - die van Mij houden – dringend, om te bidden dat de zwakken Mijn goddelijk ingrijpen met liefde in hun hart zullen aannemen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

Boodschap: Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de EvangeliĆ«n te verspreiden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie