Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

Ontvangen op donderdag 24 oktober 2013

19.45 u

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben. Als één man bundelen zij al hun krachten en zullen de aarde door hun verdorven misleiding ontsieren.

Ik Ben klaar. Wachtend. Zodra zij hun walgelijke wetten introduceren, zal Ik uithalen en zal de wereld getuige zijn van Mijn straffen. Mijn waarschuwingen zijn in dovemansoren gevallen en gestoten op diegenen die te trots zijn om de hand van barmhartigheid, jullie gegeven door deze boodschappen, aan te nemen. De leiders van diegenen die jullie in naam van de mensenrechten zullen vervolgen, zullen door Mijn hand te lijden hebben. Zij menen dat hun macht almachtig is en dat zij onoverwinnelijk zijn, maar zij zullen zich er al snel bewust van zijn dat zij zonder de kracht van hun Schepper niets zijn.

Ik Ben de Auteur van het leven, en diegenen die zouden beslissen hun macht te gebruiken om Mijn kinderen het leven te benemen, zowel naar lichaam als naar ziel, zullen alles verliezen. Wanneer jullie Mijn kinderen bestrijden en Mijn Zoon, Jezus Christus, verraden, is er nog maar weinig hoop voor jullie. Ik verleen jullie dan niet gemakkelijk Mijn barmhartigheid omdat jullie Mij zeer boos maken. Nochtans hunker Ik naar jullie trouw, maar Ik waarschuw jullie voor de gevaren van het flirten met de Boze. Ik zal jullie alle kansen geven om jullie af te wenden van de kluisters die jullie aan de onheilige drie-eenheid binden. Jullie moeten je onttrekken aan de ketenen van Satan. Jullie tijd is kort.

Ik vraag jullie om te kijken naar Mijn Heilige Bijbel, de Evangeliën, om op zoek te gaan naar de tekenen die jullie aangaande de grote voorzegde geloofsafval gegeven werden, want die heeft de wereld overspoeld en verspreidt zich als een dodelijk virus in elk denkbaar onderdeel van jullie samenleving. Jullie werden aangetast en nu kom Ik, jullie Vader, om jullie van deze kwelling te reinigen. Jullie moeten Mij om hulp smeken voordat het te laat is voor jullie.

Jullie moeten dit kruistochtgebed nu bidden. Vraag Mij om hulp!

Kruistochtgebed (124) ‘Aanhoor mijn smeekbede om vrijheid’

 

O God, mijn barmhartige Vader, Schepper van alles wat is,
aanhoor mijn smeekbede om vrijheid.
Bevrijd mij uit de ketenen van de slavernij,
en bescherm mij tegen de snode vervolging.
 
Help mij de waarheid te onderscheiden en kom mij te hulp,
zelfs als ik verward ben en misschien aan Uw Woord twijfel.
Vergeef mij als ik U beledig
en breng mij naar de toevlucht van Uw Nieuw Paradijs op aarde.
Amen.

Mijn tijd, om de Tweede Komst van Mijn Zoon aan te kondigen, is nabij. De tijd zal snel gaan en de heerschappij van Mijn vijanden zal een eeuwigheid lijken, hoe kortstondig deze ook mag zijn, door de wreedheid die ze tegenover Mijn kinderen aan de dag zullen leggen. Zij zullen deze dwaze mensen, die het Beest trouw zweren, op geen enkele manier loyaliteit betonen. Net zoals de Boze Mij haat, zo haat hij ook elk van Mijn kinderen, zowel de goeden als de kwaden. Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen. Jullie moeten eventuele twijfels, die jullie ziel binnendringen wanneer jullie met enige nieuwe vorm van leer – die in jullie hart niet juist aanvoelt – ongelukkig zijn, keer op keer onderzoeken.

Ik heb geen bevoegdheid gegeven om enige nieuwe wet of nieuw sacrament in Mijn heilige naam in te voeren.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

Boodschap: Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de Evangeliën te verspreiden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie