Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen

Ontvangen op zondag 20 oktober 2013

17.48 u

Mijn zeer geliefde dochter, ga de wereld in, jullie allemaal, en verspreid de Evangeliën want jullie zullen dit moeten doen voordat de vervolging van Mijn Kerk in alle ernst een aanvang neemt.

Jullie moeten al jullie vertrouwen op Mij stellen en getroost zijn in de wetenschap dat wanneer de Grote Dag aanbreekt, jullie slechts in een oogwenk met lichaam en ziel in Mijn armen gehesen zullen worden. Dat is de reden waarom jullie met liefde en geduld de wereld moeten herinneren aan Mijn Leer. Herinner hen eraan dat de zonde bestaat en vergeven zal worden, maar zij moeten Mij dan eerst om vergeving vragen. Niettegenstaande hen verteld wordt dat de zonde de tweede natuur van de mens is, moeten zij weten dat zij, als Gods kinderen, elke keer om verzoening moeten vragen, hoe onbeduidend hun zonden ook mogen lijken. De zonde is wat jullie van God scheidt. Hoe meer jullie zondigen, hoe duisterder jullie zullen worden en hoe dieper het zielenleed dat jullie zullen voelen, en dan zullen jullie zo rusteloos zijn dat niets dan Mijn genade jullie pijn zal verlichten of jullie waarachtige vrede zal brengen.

Weet dat wanneer de heerschappij van de ketterij een aanvang neemt, diegenen die zich daarmee inlaten, een vreselijke eenzaamheid en ellendigheid gewaar zullen worden. Maar naar de buitenwereld toe zal alles voor de Kerk aanvaardbaar lijken. Terwijl jullie innerlijk zullen worstelen, zullen alle uiterlijke rituelen – die in de naam van een wereldwijd verenigde kerk uitgevoerd worden – maken dat jullie je ongemakkelijk voelen. Binnen de zes maanden nadat de ketterij in Mijn Kerk ingevoerd wordt, zullen velen die Mijn roep negeerden, wegvluchten en diegenen opzoeken die Mijn heilig Woord trouw bleven. Dan zal Mijn strijdmacht aanzwellen, groeien en de overblijvers uit alle Christelijke Kerken verzamelen en de geest van het kwaad bestrijden.

Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen. De eerste fase zal zich voordoen wanneer enkel diegenen, die Mij werkelijk kennen en de waarheid van de heilige Evangeliën bevatten, zullen beslissen dat zij de leugens in Mijn naam niet meer kunnen accepteren. De tweede fase zal tot stand komen wanneer aan de mensen de heilige Sacramenten, zoals deze horen te zijn, ontzegd worden. De derde fase zal plaatsvinden wanneer Mijn Kerken geschonden werd, en het zal dan zijn dat Mijn heilige dienaren eindelijk de waarheid, vervat in het Boek der Openbaring, zullen begrijpen.

Mijn profeten liegen niet. Zij doen niet graag wat hun gevraagd wordt te doen. Zij openbaren enkel Mijn heilig Woord en doen wat hen door de Heilige Wil van Mijn Vader opgedragen wordt. De tekenen dat de laatste profeet – de enige profeet aan wie vandaag de dag vanuit de Hemel de machtiging gegeven wordt om de wereld op de Tweede Komst voor te bereiden - gekomen is, zijn er nu. Wanneer jullie begrijpen dat de profetieën - die vanuit de Hemel aan de wereld gegeven worden - erop neerkomen om jullie geloof te doen toenemen en om ervoor te zorgen dat jullie trouw blijven aan Mijn heilig Woord, dan zullen jullie deze aannemen. Zodra deze zich afspelen, zoals voorzegd, zullen jullie de waarheid kennen.

Sta klaar! Wees in vrede, want Ik zal jullie allen, die zich nu verzamelen om Mijn restleger op aarde te vormen, vergezellen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie