Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De slang geeft de Antichrist speciale boodschappen, die hij zorgvuldig documenteert

Ontvangen op woensdag 16 oktober 2013

23.27 u

Mijn zeer geliefde dochter, de meest onheilige drie-eenheid, bestaande uit Mijn drie vijanden: de Valse Profeet, de Antichrist en de Draak – waarmee Satan bedoeld wordt – zal nu opstaan in verzet tegen de Allerheiligste Drie-eenheid. Weet dat zij vele duizenden en duizenden toegewijde leerlingen hebben, en terwijl de tijd nadert, zullen er veel geheime en walgelijke ceremonieën plaatsvinden om de slang te eren.

De slang is heel erg voorzichtig om zijn ware zelf niet te onthullen. Zijn werkelijke, slechte bedoelingen met ieder kind van God zijn verhuld, en hij doet zich aan zijn selecte groep uitverkorenen voor als een charmante, mooie prins waarbij hij zich voor hen manifesteert op de meest verleidelijke manier. Net zoals er met Mijn eigen uitverkoren profeten gecommuniceerd wordt, geeft de slang de Antichrist speciale boodschappen die hij zorgvuldig documenteert en vervolgens met zijn hiërarchie op aarde deelt. Deze boodschappen bevatten instructies om Mijn Kerk te ontheiligen als voorbereiding op de Antichrist, die zijn troon zal innemen en de wereld zal wijsmaken dat hij de Christus is, de Redder van de wereld.

Luister nu aandachtig, jullie allen die deze waarschuwing verwerpen! Weldra zullen veel van Mijn leerlingen, die van Mij houden maar die niet in deze boodschappen geloven, groot gevaar lopen. Het plan om jullie van Mij weg te halen, heeft een aanvang genomen en tenzij jullie voorzichtig en waakzaam blijven, zullen jullie in het hol van de duisternis gelokt worden. Hij, de Antichrist, zal elk aspect van Mijn Godheid, die door de slang aan hen bekend gemaakt worden, trachten te evenaren. Hij, de slang, keek naar Mijn kruisiging en alleen hij beschikt over de kennis van de details die deze verschrikkelijke gebeurtenis omgaven. Hij zal de spot met Mij drijven door zijn toegewijde dienaren op te dragen om de rituelen in Mijn Kerk achterstevoren te reconstrueren. Er zal aan Mijn Woord geraakt worden en er zullen nieuwe, obscene delen aan toegevoegd worden om het Beest te eren, en velen zullen de zwaarwichtigheid ervan niet inzien.

Vermaak jullie met de duivel en stel jullie te zijner beschikking, en dat zal tot grote beproevingen leiden! Herhaal de verachtelijke woorden die hij jullie zal inprenten, en jullie zullen je ziel voor hem openstellen! Aanbid hem door van de Antichrist te houden wanneer hij arrogant voor jullie paradeert, en jullie zullen hem in plaats van Mij in jullie hart onderbrengen. Alles wat Ik jullie geleerd heb, zal achterstevoren, ondersteboven en binnenstebuiten gebeuren. Omdat zovelen Mijn onderrichtingen niet echt begrijpen, en omdat maar zo weinigen van jullie aandachtig geluisterd hebben naar de Evangeliën met betrekking tot de gebeurtenissen in de aanloop naar Mijn Tweede Komst, zullen jullie er niet veel wijzer van geworden zijn.

O hoe breekt Mijn Hart dit nieuws te moeten onthullen. Hoe zou Ik willen dat jullie niet zo hoefden te lijden. Maar Ik beloof dat Ik jullie pijn zal verlichten en dat zijn heerschappij, wanneer dit zich afspeelt, snel zal verlopen.

Aan de zielen die onschuldig bij deze parodie van Mijn Godheid betrokken zijn, zal Mijn barmhartigheid betoond worden. Diegenen die geloven dat zij zullen heersen in een paradijs dat hen door de Bedrieger beloofd is, zullen jammer genoeg merken dat zij in de vuurpoel geworpen werden, waar zij voor eeuwig zullen lijden. Er zal daar niemand zijn om hen te helpen want zij zullen de leugens - die bedacht zijn om hun vertrouwen te winnen - geslikt hebben, wat het verlies van veel zielen, die blindelings hun valse leer zullen volgen, tot gevolg zal hebben.

Bid om barmhartigheid voor diegenen die door de koning der duisternis misleid zullen worden!

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie