Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie moeten rustig blijven, vreedzaam, maar met een vast voornemen om het heilig Woord, vervat in de Evangeliën, te blijven verkondigen

Ontvangen op zondag 20 oktober 2013

12.07 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang om aan jullie allen, Mijn geliefde apostelen – diegenen die op aarde rondlopen en Mijn heilig Woord verkondigen – kenbaar te maken, dat jullie je aan Mij, jullie Jezus, moeten vastklampen als nooit tevoren. De tijden die voor jullie liggen, zullen moeilijk zijn en al diegenen die in Mij, met Mij en voor Mij blijven, zullen er verantwoordelijk voor zijn om in de komende donkere dagen de vlam van Mijn Licht brandend te houden.

Mijn dierbare kinderen, jullie moeten rustig blijven, vreedzaam, maar met een vast voornemen om het heilig Woord, vervat in de Evangeliën, in alle uithoeken van de wereld te blijven verkondigen. Jullie, Mijn restleger, zullen al Gods kinderen tot Mij brengen en helpen om hen te behoeden voor de wasem van het kwaad, welke miljoenen mensen zal omhullen. Jullie zijn de Mijnen, en jullie wandelen in het Licht van God om de weg vrij te maken opdat de wereld gered zou worden.

Mijn genaden worden over jullie uitgestort, Mijn geliefde apostelen, en zodra jullie beseffen dat jullie door Mij geleid worden en jullie volkomen op Mij vertrouwen, zal er jullie geen kwaad overkomen. Maar als jullie je zouden veroorloven om gewillige dienaren van bedrog te worden, dan zal Mijn bescherming zich niet over jullie uitstrekken. Diegenen van jullie die de kant van de Valse Profeet en de Antichrist kiezen, zullen door Satan in de val gelokt worden en hij zal jullie dan niet ongehinderd laten gaan. Diegenen van jullie die aan de zijde van Mijn vijanden lopen en de kelk van de slang slikken, zullen door hem vermorzeld worden als jullie het zouden wagen hem aan te vechten.

Sla nu acht op Mijn waarschuwing – kies de kant van het Beest en zweer een onheilige eed om ketterij na te leven, en het zal jullie zeer moeilijk vallen om jullie los te wrikken uit zijn gemene greep! Bid dat jullie de wijsheid zullen bezitten om de waarheid in te zien!

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie