Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie kennen Mij niet doordat jullie Mij niet herkennen

Ontvangen op zondag 13 oktober 2013

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, als er onder jullie zijn die zich verlaten voelen en onzeker over Mijn liefde voor de wereld, mogen jullie het nooit opgeven om tot Mij te roepen om jullie te helpen. Jullie zullen van tijd tot tijd een gevoel van uitzichtloosheid, een gevoel van angst en een gevoel van eenzaamheid gewaarworden wanneer jullie aan Mijn heilig Woord, dat door het heilig Evangelie aan de wereld gegeven werd, vasthouden. Zelfs nu, terwijl Mijn heilig Evangelie jullie nog steeds aangeboden wordt, zullen jullie je erg geïsoleerd voelen omdat maar weinig mensen in de praktijk brengen wat Ik hun door Mijn heilig Woord geleerd heb.

Als jullie zeggen dat jullie van je naaste houden en hen belasteren, zullen jullie nog steeds bij Mij horen. Als jullie zeggen dat jullie in de Tien Geboden geloven maar deze aanpassen om ze naar jullie levenswijze te schikken, dan zijn jullie blind voor de waarheid. Als jullie de Sacramenten, die jullie door Mij geschonken werden, aannemen maar deze schenden, dan beledigen jullie Mij. Wanneer jullie aan anderen Mijn Woord prediken en jullie dan boven die anderen stellen, door te zeggen dat jullie waardiger zijn in Gods ogen dan zij, dan krenken jullie Mij. Wanneer jullie verklaren dat het Woord van God er niet meer toe doet in een moderne wereld en dat het, om voor een seculiere wereld aantrekkelijk te zijn, aangepast moet worden, dan spuwen jullie in Gods aangezicht. Wanneer jullie menen dat jullie kennis over Mij superieur is aan Mijn heilig Woord, zoals Ik het jullie nu door deze boodschappen geef, en dat er dwalingen in vervat liggen, zijn jullie onwetend betreffende de waarheid. Jullie kennen Mij niet doordat jullie Mij niet herkennen.

Dus, zelfs diegenen onder jullie die tevreden zijn met hun begrip van Mijn heilig Woord en Mij nu in deze missie verwerpen – jullie hebben Mij verlaten. Vooral jullie moeten Mijn hulp inroepen want zonder Mij zijn jullie niets!

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie