Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Aan de priesters in de Katholieke Kerk: Ik verzoek jullie dringend om Mijn allerheiligste Rozenkrans bij je te dragen

Ontvangen op maandag 14 oktober 2013

15.30 u

Mijn lief kind, geloof geen moment dat iemand van jullie sterk genoeg is om op eigen houtje de bekoringen, waarmee jullie geconfronteerd zullen worden om de waarheid – het ware Woord van God – de rug toe te keren, te weerstaan. Zonder voortdurend gebed zullen jullie merken dat jullie niet in staat zullen zijn om op te staan en de waarheid te verkondigen, wanneer er jullie leugens voorgehouden worden.

Jullie moeten allemaal de kruistochtgebeden bidden daar het neerdalen van de duisternis over de Kerk van Mijn Zoon op aarde reeds begonnen is en jullie elke seconde daarop voorbereid moeten zijn.

Aan de priesters in de Katholieke Kerk: Ik verzoek jullie dringend om te allen tijde Mijn allerheiligste Rozenkrans en een Benedictuskruis bij je te dragen. Jullie moeten elke dag Mijn heilige Rozenkrans bidden en letten op diegenen uit de hogere rangen binnen de Kerk om te zien wie in het openbaar Mijn heilige Rozenkrans bidt. Wanneer Ik vereerd word, moet Mijn Rozenkrans door alle aanwezigen voor Mij gebeden worden. Als zij, die zeggen dat ze de gelovigen ertoe brengen om voor de troon van God Mijn bijstand in te roepen, Mijn Rozenkrans niet kunnen bidden, dan hebben zij jullie gebeden nodig. Voor Mij komen staan om Mijn hulp in te roepen zonder Mijn Rozenkrans te bidden, is zonder inhoud want dat is te vergelijken met een soldaat die zonder enige wapenuitrusting ten strijde trekt.

Mijn Rozenkrans is het krachtigste gebed en zal, wanneer deze dagelijks gebeden wordt, de macht van de Boze vernietigen. Diegenen van wie de ziel door Satan verduisterd werd, zullen het te pijnlijk vinden om dit gebed te bidden. Door hun handelwijze zullen jullie weten wie ze zijn en jullie moeten God vragen, door de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, om hen te helpen naar het Licht van God te trekken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Zodra de Hemel en de aarde één worden, zal er geen vagevuur meer bestaan

zaterdag 12 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn troon zal op de vernieuwde aarde geplaatst worden en weldra zal iedereen, overeenkomstig de Wil van God, in vrede en harmonie leven.

Boodschap: Kom tot rust, jullie allen, en weet dat God oneindig machtig is en dat geen enkele daad, hoe slecht ook, niet door Hem vertrapt kan worden!

vrijdag 11 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik elke dag, elke minuut, naast je loop, wachtend op je antwoord. Er zijn momenten waarop je teveel te doen hebt voor deze missie, maar je moet voor Mij, je Jezus, steeds de gepaste tijd reserveren.

Boodschap: God de Vader: Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger op de been gebracht

dinsdag 8 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Mijn goddelijke krachten worden aan al Mijn kinderen gegeven, die zich tot Mij wenden en Mij – door Mijn Zoon – vragen om hen te ondersteunen in deze tijd van grote beproevingen op aarde.

Boodschap: Er zal jullie weldra verteld worden jullie geloof te benutten om wereldwijd een campagne in het leven te roepen om de armen te redden

zondag 6 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de Valse Profeet gromt over alles wat heilig is in Mijn Kerk. Er zal echter weinig gezegd worden over het belang van het handhaven van Gods Leer, de Sacramenten en de verkondiging van de waarheid.

Boodschap: Loochen de zonde, en jullie loochenen Mij!

vrijdag 4 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, geen mens kan Mij bestrijden en dan eeuwige zaligheid verlangen, tenzij hij zich ten volle aan Mij overgeeft. Al Gods kinderen moeten weten dat het moment nadert waarop de wereld moet weten dat Mijn laatste oproep bijna ophanden is.

Boodschap: Terwijl de kruisiging van Mijn Kerk op aarde een aanvang neemt, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen, die voorzegd werden

donderdag 3 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de kruisiging van Mijn Kerk een aanvang neemt, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen, die voorzegd werden. 

Boodschap: Er bestaat een grote misvatting over wat een man of vrouw in Mijn ogen heilig maakt

woensdag 2 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een grote misvatting over wat een man of vrouw in Mijn ogen heilig maakt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie