Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er zal jullie weldra verteld worden jullie geloof te benutten om wereldwijd een campagne in het leven te roepen om de armen te redden

Ontvangen op zondag 6 oktober 2013

23.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de Valse Profeet gromt over alles wat heilig is in Mijn Kerk. Er zal echter weinig gezegd worden over het belang van het handhaven van Gods Leer, de Sacramenten en de verkondiging van de waarheid. In plaats daarvan zullen jullie afleidingsmanoeuvres zien, zoals het zorgen voor de armen en hongerigen in de wereld, en dit zal als jullie voornaamste taak als dienaren van God beschouwd worden.

Als dienaren en volgelingen van God geldt jullie trouw, in de eerste plaats, de waarheid over wat Ik jullie zei. Van de armen en de hongerigen houden en hen helpen, is een goede zaak maar Mijn Kerk op aarde heeft een veel grotere rol, die aan Mij beëdigd werd. Dit omvat het onderwijzen van de waarheid en alles wat Ik jullie leerde, en als jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie dat doen.

De Kerk heeft een missie om de waarheid van Mijn Leer te onderwijzen. Eén aspect van Mijn Woord nemen, het helpen van de armen, is bewonderenswaardig maar misleidend aangezien Mijn Leer duidelijk aangeeft dat jullie de armen van ziel moeten helpen. Help hen hun ziel te genezen voordat jullie hen helpen vrij te zijn van de beproevingen van het leven! Als Ik jullie een arme man bezorg en jullie vraag hem te helpen, hoe zouden jullie dat dan doen? Hem kleren geven? Geld om zijn familie te voeden? Of zouden jullie willen dat Ik eerst zijn ziel red?

Er zal jullie weldra verteld worden om al jullie aandacht op de armen in de wereld te richten. Er zal jullie om geld gevraagd worden – en dit zal aan verschillende bronnen ontleend worden om de armen, werklozen en daklozen in de wereld te helpen. Er zal jullie verteld worden dat Ik, Jezus Christus, altijd van de armen hield. Het probleem is dit: Ik zoek eerst de armen van geest op – om hen te bevrijden uit hun vervlogen leven. De armen van ziel – diegenen die weinig spiritueel gevoel voor God hebben – zijn degenen naar wie Ik hunker. Gezegend zijn diegenen die in dit leven arm zijn, waarbij zij weinig bereikt hebben, maar die van Mij houden, want deze mensen zijn helemaal niet arm. De rijke mens die geen liefde voor Mij heeft, heeft Mijn liefde, Mijn barmhartigheid, Mijn mededogen meer nodig dan diegenen die genoodzaakt zijn om voedsel, kleding en onderdak te vinden. Hoe jullie van Mij houden en hoe jullie Mij vragen om jullie te redden, is waar jullie aandacht aan moeten besteden. De Sacramenten zullen de reddende kracht zijn van diegenen die rijk en arm zijn, maar die geen liefde voor Mij hebben.

Er zal jullie weldra overal door leiders in Mijn Kerken verteld worden jullie geloof te benutten om wereldwijd een campagne in het leven te roepen om de armen te redden. Er zal niets gezegd worden om jullie aan te zetten om jullie op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, want zij zullen het niet wagen jullie op deze grootse dag voor te bereiden. Zij zouden jullie gedachten liever van Mij afleiden door jullie te vragen meer tijd door te brengen met het huldigen van de werken van de Valse Profeet.

Zeer binnenkort zullen beelden, relikwieën, posters, koppen en grote, in opdracht uitgevoerde, schilderijen van de Valse Profeet gemaakt worden om overal in de kerken aangebracht te worden. Zijn afbeelding zal, na verloop van tijd samen met dat van de Antichrist, veel openbare plaatsen, kerken en politieke centra tooien, evenals in landen waar gezien zal worden dat hun parlement de Katholieke Kerk in een ‘nieuw licht’ zal omhelzen. Dit zal een nieuwe vorm van valse evangelisatie in het leven roepen, en omdat het een moderne, seculiere samenleving zal aanspreken, zal dat bewonderaars van over de hele wereld aantrekken.

Niet één woord zal instemmen met het belang van de heilige Sacramenten, zoals deze aan de wereld geschonken werden, of met de belangrijkste genaden die deze voortbrengen. In plaats daarvan zullen deze allemaal gebagatelliseerd worden – er zullen extra betekenissen toegevoegd worden om diegenen te behagen die deze, zoals ze zijn, loochenen. Dit zal gebeuren in de hoop dat de gruwel van de ontheiliging van Mijn Sacramenten aan zoveel mogelijk mensen aangeboden zal worden, om hen van God weg te voeren zodat de vijanden van God hun pact met de duivel kunnen voltooien.

De duivel zal er velen, die in deze tijd in de geschiedenis tot Mijn Kerk behoren, misleiden. Hij zal dat op de meest charmante en overtuigende wijze doen, en wanneer zijn dienaren zullen zeggen dat Ik deze nieuwe veranderingen zou goedkeuren, zal hij de leugens rechtvaardigen. Ik, Jezus Christus, zal fout geciteerd worden om zielen te overhalen. Mijn onderrichtingen zullen verdraaid worden om Mijn Kerk te verwoesten en die zielen te stelen die Mij het meest nabij zijn. Miljoenen zullen de leugens onbekommerd aannemen. Jullie moeten voor hen bidden in de hoop dat zij na verloop van tijd zullen beseffen dat er iets mis is.

Wanneer Ik leiders aanstel en wanneer een uitverkoren ziel aangesteld werd om Mijn heilig Woord binnen Mijn Kerk op aarde te verspreiden, is de waarheid altijd recht voor de raap, duidelijk, bondig en recht op het doel af. Wanneer jullie voorgelogen worden, door de invloed van de geest van het kwaad, zullen jullie in de war raken. De bewoordingen zullen geen steek houden. Zogenaamde verbeteringen, voorgesteld door vijanden binnen Mijn Kerk, hebben voor dat de waarheid niet ‘goed genoeg’ is.

Mijn Woord, Mijn Sacramenten, Mijn Leer hoeven niet verbeterd te worden want ze kwamen van Mij. Ik Ben God. Ik Ben volmaakt. Mijn Woord blijft eeuwig bestaan. Ieder die Mijn allerheiligste Woord vervalst, is een vijand van God. Mij toorn is groot op dit moment, en ieder die Mijn Lichaam, de allerheiligste Eucharistie, oneerbiedig behandelt en zegt dat hij Mijn volk leidt, weet dat dit niet waar is. Ik zou een leider van Mijn Kerk nooit verzoeken om het Woord van God te veranderen door nieuwe betekenissen of nieuwe interpretaties in te voeren. Dat zou nooit kunnen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie