Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zodra de Hemel en de aarde één worden, zal er geen vagevuur meer bestaan

Ontvangen op zaterdag 12 oktober 2013

17.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn troon zal op de vernieuwde aarde geplaatst worden en weldra zal iedereen, overeenkomstig de Wil van God, in vrede en harmonie leven.

De wereld zal worden zoals deze was in het begin, en er zal geen onenigheid gevoeld worden. Al Gods kinderen, die uitverkoren zijn om zich aan te sluiten bij de engelen en heiligen, zullen een volmaakt bestaan leiden. Maar weet dit: Diegenen die de realiteit van het Nieuw Paradijs niet aanvaarden, terwijl hen elke kans gegeven werd om te beslissen welke weg zij willen kiezen, zullen geen tweede kans krijgen. Zodra de Hemel en de aarde één worden, zal er geen vagevuur meer bestaan. De enige weg die de zielen, die Mijn barmhartigheid weigeren aan te nemen wanneer dit hun overvloedig aangereikt wordt, zullen nemen, zal deze zijn die naar de hel voert. Velen zullen zo koppig zijn, omdat zij vrijwel geheel op hun intellectuele redenering vertrouwen, dat zij er onbewust voor zullen kiezen om de eeuwigheid in het vuur van de hel door te brengen.

Diegenen die niet in God geloven of de waarheid niet aannemen, geloven niet in het bestaan van Satan. Hij, de Bedrieger, zal door leugens hun geest vertroebelen om hen zo naar de folterkamers te lokken. Eenmaal daar zal hij hen, vanwege zijn haat tegen de mens, voor eeuwig onafgebroken laten lijden. Ik kan deze zielen dan niet meer helpen. Hoe ween Ik van bittere smart om de ziel van de arroganten, de onwetenden en diegenen met een versteend hart. Zij zijn zo vervuld van trots dat ze Mij nooit zullen zien doordat ze dat niet kunnen. Het is voor een persoon niet mogelijk Mij te zien of met Mijn waarachtig Woord vervuld te worden, als zij door de zonde van hoogmoed aangetast zijn. Anderzijds, diegenen van jullie die Mij kennen, maar die Mij op jullie eigen voorwaarden aanvaarden – ook jullie houden Mij op een afstand.

Waarom zeggen jullie dat jullie Mij kennen en verdraaien dat wat Ik jullie vertelde over het navolgen van Mij? Hoe kan je jezelf een Christen noemen en bereid zijn om een valse theologie en leugens, die jullie verdraaid hebben om ze naar jullie eigen levensstijl te schikken, te accepteren? Wat ben je als je Mij niet navolgt en de volle waarheid van Mijn Leer niet aanneemt? Je bent dan een leugenaar. Je verraadt Mij. Wanneer je Mij eenmaal verraadt, zul je in de verleiding komen om het telkens weer te doen, tot je uiteindelijk in Mijn ogen niet langer een Christen bent.

Ik moet diegenen aanspreken, die in Mijn Woord geloven en jullie vragen: Wanneer heb Ik ooit de zonde vergoelijkt? Ik vergeef de zonde, maar Ik vergoelijk deze nooit. Als jullie menen dat Ik zonde door de vingers zie, dan rechtvaardigen jullie de zonde. Jullie zullen boeten voor de dwaling van jullie gewoontes en jullie zijn niet beter dan diegenen die Mij verraadden, Mij bespotten, Mij uitlachten en Mij kruisigden.

Denk eraan dat Ik jullie de waarheid onderwezen heb! Niets dan de waarheid zal jullie ertoe brengen om de zaligmaking, die Ik de wereld nu - in deze fase, de eindfase van Mijn Verbond om de mensheid te redden – kom brengen, te aanvaarden.

Vergeet nooit dat Ik de waarheid ben! Alleen de waarheid komt van Mij.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie