Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Loochen de zonde, en jullie loochenen Mij!

Ontvangen op vrijdag 4 oktober 2013

23.44 u

Mijn zeer geliefde dochter, geen mens kan Mij bestrijden en dan eeuwige zaligheid verlangen, tenzij hij zich ten volle aan Mij overgeeft. Al Gods kinderen moeten weten dat het moment nadert waarop de wereld moet weten dat Mijn laatste oproep bijna ophanden is.

Vrees Mijn oproep nooit! Verwelkom deze want Ik breng jullie liefde, vrede en redding! Negeer Mij op eigen risico want de tijd, die Ik jullie geef om aan Mijn oproep vanuit de Hemel gehoor te geven, is beperkt!

Jullie, Mijn geliefde volgelingen – ongeacht wie jullie zijn – zullen weldra merken dat jullie geïsoleerd zijn en afgesneden van Mijn ware Tegenwoordigheid. Mijn Tegenwoordigheid, Mijn Woord en de ware Leer van God gaan verbannen worden en jullie zullen in een zeer eenzame staat verkeren. Wanneer jullie het pad van de misleiding volgen, zullen diegenen van jullie achterblijven, die deze boodschappen – Mijn heilige boodschappen van liefde aan de wereld – beschimpen en bespotten, zich afvragend hoe dit kan gebeuren. Hoe verder jullie dit pad bewandelen, hoe groter de afstand die jullie tussen jullie ziel en Mijn barmhartigheid zullen creëren.

Wanneer jullie van Mij houden, zullen jullie in Mijn Leer geloven. Als jullie Mij kennen en aannemen dat Ik ooit zou toelaten dat Mijn heilig Woord omgevormd wordt tot iets dat het niet is, zonder tussenkomst van Mijn kant, dan kunnen jullie niet zeggen dat jullie Mij kennen. Als jullie geloven dat Ik, de Mensenzoon, die namens jullie een beestachtige dood stierf om jullie te redden uit de zonde, achterover zou kunnen leunen en een dergelijke situatie door de vingers zou kunnen zien, dan ontkennen jullie het Woord van God.

Loochen de zonde, en jullie loochenen Mij! Aanvaard de zonde als iets goeds, of geloof ook maar één minuut dat Ik deze zal verontschuldigen, dan kunnen jullie niet langer op een plaats in Mijn Koninkrijk aanspraak maken! Ik waarschuw jullie dat deze komende periode jullie over het meest gevaarlijke pad van de ondergang zal voeren, tenzij jullie Mijn Woord trouw blijven.

Mijn Woord is eeuwig. Mijn Koninkrijk behoort jullie toe wanneer jullie Mijn Woord aanvaarden zoals het jullie gegeven werd. Durf het te vervalsen, of om het even welke vorm van nieuwe aanpassing te accepteren, en jullie zullen daarvoor boeten! Mijn toorn neemt thans toe daar Ik zie hoe weinig respect velen van jullie tonen voor de waarheid, zoals deze in Mijn Vaders Boek neergeschreven werd. Er kan geen andere waarheid zijn. Elke vorm van afwijking kan nooit door God geaccepteerd worden. Geen argumenten. Geen menselijke redeneringen. Geen uitzonderingen. De waarheid zal in eeuwigheid bestaan. Leugens zullen jullie in de armen van het Beest drijven.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie