Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger op de been gebracht

Ontvangen op dinsdag 8 oktober 2013

15.40 u

Mijn liefste dochter, Mijn goddelijke krachten worden aan al Mijn kinderen gegeven, die zich tot Mij wenden en Mij – door Mijn Zoon – vragen om hen te ondersteunen in deze tijd van grote beproevingen op aarde.

De zonde tiert zo welig, dat Mijn Zoon nu dezelfde ondraaglijke pijn ondergaat die Hij voor ieder van jullie aan het kruis doorstond. De zonde is zo wijdverspreid dat jullie er allemaal immuun voor geworden zijn, alsook voor het kwaad dat het uitademt. Mijn kinderen, jullie moeten tot Mij komen en mogen nooit jullie zoektocht naar vrede en liefde opgeven. Denk nooit dat Ik jullie stem niet zal horen als deze naar Mij roept, hoe klein jullie ook zijn!

De Tweede Komst van Mijn Zoon zal grote chaos, verdeeldheid, wantrouwen, haat en verdriet teweegbrengen omdat de waarheid van Mijn heilig Woord terzijde geschoven zal worden. Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger op de been gebracht – een leger zo groot en machtig dat als jullie zouden kunnen zien welke vorm dit aangenomen heeft, het niet te geloven zou zijn. Dit leger controleert wat er jullie, Mijn kinderen, in het openbaar verteld wordt. Vanaf nu zal er jullie nog maar zelden de waarheid verteld worden. Daarmee bedoel Ik de waarheid overeenkomstig Mijn allerheiligste Verbond.

Alle zaken met betrekking tot de wereld waarin jullie leven, zullen niet naar waarheid aan jullie kenbaar gemaakt worden terwijl men spoedig getuige zal zijn van oorlogen, die opzettelijk in het leven geroepen zijn om Mijn volk uit te roeien. Geen van deze oorlogen zullen voor het welzijn van de mens zijn, noch zullen zij gerechtvaardigd zijn. Mijn Woord, aan de wereld gegeven sinds de eerste profeet Mijn verlangens openbaarde, zal niet langer serieus genomen worden. Het Woord volgens Mijn Zoon, Jezus Christus, zal misbruikt en bezoedeld worden om leugens te rechtvaardigen.

Voor al diegenen die tot de dienst van Mijn Zoon geroepen zijn, is het tijd om waakzaam te blijven. Jullie kunnen deze oproep, Mijn oproep aan de mensheid, niet negeren. Ik vraag jullie, door Mijn Zoon, om te allen tijde samen te blijven, in verbondenheid met Mijn Zoon. Jullie, Mijn kinderen, zijn Satans eerste doelwit want hij zal niet rusten voordat hij de Kerk van Mijn Zoon op aarde als eerste in beslag neemt. Zonder de Kerk van Mijn Zoon zal hij er niet in slagen om de zielen, die hij het meest begeert, aan te trekken. Jullie, Mijn kinderen, zullen door het Beest – de Antichrist – gekwetst en gekweld worden wanneer jullie zwichten onder de druk om jullie te dwingen de nieuwe valse leer, die nu zorgvuldig en meedogenloos voorbereid wordt, te omhelzen.

Ik, de Vader van jullie allen, God de Allerhoogste, wens bekend te maken dat Mijn vijanden op het punt staan om in geheime rituelen de Antichrist te omhelzen. Hij wordt, verborgen achter muren, beëdigd op plaatsen die bestemd zijn voor de aanbidding van Mijn Zoon. De kerkelijke vrijmetselarij, die nu waargenomen zal worden, speelt in deze gruwel een belangrijke rol. Jammer genoeg moet dit alles plaatsvinden voordat Mijn Verbond - om al Mijn kinderen weer in het Paradijs, dat Ik in de eerste plaats voor hen schiep, bijeen te brengen – voltooid is.

Het zal zaak zijn van diegenen onder jullie, die door Mij uitgekozen zijn, om de waarheid altijd te erkennen zodat jullie Mijn Zoon kunnen helpen om de andere zielen, die een eed zullen afleggen om het Beest te volgen, te redden.

De afbeelding van Mijn Zoon, wereldwijd bekend, zal weldra door de afbeelding van de Valse Profeet vervangen worden. Eerst zal zijn afbeelding, in plaats van deze van Mijn Zoon, aanbeden worden. Dat zal dan gevolgd worden door grote afbeeldingen – onder elke vorm - van het Beest, wiens teken 666 in elk kenteken dat hij in een nietsvermoedende wereld aanbrengt, ingebed zal zijn. Jullie zullen zien dat dit teken verscholen zit in die goddeloze voorwerpen, die gebruikt zullen worden net zoals men heilige voorwerpen zou dragen. Er zal een soort van rozenkrans gecreëerd worden om de nieuwe unie van de wereldkerken, die spoedig aangekondigd zal worden, te verafgoden. De nieuwe wereldreligie zal gevierd worden door het gebruik van heilige gebedenboeken, medailles, scapulieren, rozenkransen, kruisen om deze te ontheiligen tot ze verworden tot geluksbrengers.

Iedereen zal van de Antichrist houden daar hij enerzijds de wereld buiten de religie zal vertegenwoordigen, maar doordat hij door de valse bedrieger in de Kerk van Mijn Zoon op aarde omhelsd zal worden, zal er blijken dat hij ook alles zal vertegenwoordigen, wat heilig is in de wereld.

Mijn kinderen, laat het nieuws van deze gebeurtenissen jullie hart niet verscheuren, want wanneer jullie naar Mij luisteren en het pad van Mijn Zoon volgen, zal Ik jullie veel van de geestelijke vervolging die gaat komen, besparen. Jullie gehechtheid aan deze boodschappen zal van tijd tot tijd verzwakt worden door aanvallen, die door Satan opgezet zijn. Een aantal van jullie zal weglopen. Sommigen onder jullie zullen twijfelen. De overgrote meerderheid van jullie zal Mij trouw blijven en Ik zal jullie grote gunsten en genaden verlenen voor jullie gehoorzaamheid.

Ik houd van jullie, kinderen, Ik zal barmhartig zijn en wanneer jullie Mij, door Mijn Zoon, vragen om jullie hart te kalmeren, en jullie te helpen om in vrede te blijven en met vertrouwen naar de poorten van Mijn Nieuw Paradijs toe te lopen, zal Ik jullie oproep verhoren.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie