Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Terwijl de kruisiging van Mijn Kerk op aarde een aanvang neemt, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen, die voorzegd werden

Ontvangen op donderdag 3 oktober 2013

22.35 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de kruisiging van Mijn Kerk een aanvang neemt, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen, die voorzegd werden.

De vijanden van God zullen elk aspect van Mijn eigen kruisiging nabootsen, te beginnen met de ontheiliging van Mijn Lichaam. Toen Ik voor Mijn beulen gesleept werd, kleedden zij Mij helemaal uit om Mij te bespotten en beschamen. Zij kleedden Mij daarna in het rood – de kleur die met het Beest geassocieerd wordt. Dan ruzieden ze over wie de eerste nagel in Mijn Lichaam zou slaan. Vervolgens rukten ze als wilden aan Mijn ledematen en rekten Mijn armen zo ver uit, dat ze deze uit de kom trokken om Mij extra pijn te berokkenen. Om mij meer te laten lijden, sloegen ze de spijkers in een hoek door de palm van Mijn handen zodat ze er langs Mijn polsen uitkwamen. Mijn beide armen werden in twee ongemakkelijke hoeken getrokken en Ik hing in een pijnlijke, ongewone hoek, bedoeld om Mij de maximale pijn en vernedering te bezorgen.

Zij lootten zodat de laatste acht mannen de leiding konden nemen over de bloederige foltering, die zij Mijn Lichaam toebrachten. Ze zongen obsceniteiten, sloegen en stompten Mij, schopten Mij in de buik en brulden als wilden.  Ze bezoedelden Mij in elk opzicht om al diegenen, die van Mijn kruisdood getuige waren, te tonen dat Ik gestraft werd voor Mijn zogenaamde goddeloze leugens. Ik werd vermoord om Mij stil te houden en om te verhinderen dat het Woord van God zielen bereikte.

Weldra zal hetzelfde gebeuren. Het zal voor Mijn vijanden niet volstaan om de voorstelling van Mijn Eucharistie te veranderen – ze zullen Mijn Lichaam nogmaals schenden. Ze zullen Mij op vergelijkbare wijze ontheiligen. De kleur rood zal gebruikt worden; ze zullen voor Mijn kruis gebaren maken en Mij beledigen door hun nieuwe rituelen. Enkel diegenen die de tekenen herkennen, zullen ontwaren hoe deze heiligschennissen enthousiast aan de wereld voorgesteld zullen worden, te midden van grote pracht en praal.

De nieuwe homilieƫn zullen onzin zijn, en een groot deel van de nieuwe liturgie zal geen steek houden. Tot diegenen die Mijn onderrichtingen kennen: wees jullie bewust van de verwarrende, onlogische en ingewikkelde verklaringen, die met de introductie van nieuwe, herziene onderrichtingen en geloofsbelijdenissen van weleer gepaard zullen gaan. Ze zullen niet alleen maar verwarring brengen en in jullie ziel onbehagen teweegbrengen, ze zullen ook vol tegenstrijdigheden en leugens zitten, die nooit van Mij, Jezus Christus, zouden kunnen komen.

De waarheid werd jullie gegeven sinds de tijd dat Ik op de aarde rondliep. Nu zullen de leugens aan jullie gegeven worden, bedoeld om jullie je van God te doen afkeren. Zorg ervoor dat jullie waakzaam zijn want jullie zullen opgeslokt en naar een valse leer gevoerd worden. De leer van de duisternis, gedurende vele jaren minutieus gepland, zal weldra op jullie neerdalen. Jullie mogen nooit beloftes aannemen die Mijn Woord tegenspreken. Zodra jullie deze dingen zien gebeuren, zullen jullie weten dat deze door de geest van het kwaad tot jullie gebracht werden om jullie kans op eeuwige zaligheid te vernietigen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie