Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Kom tot rust, jullie allen, en weet dat God oneindig machtig is en dat geen enkele daad, hoe slecht ook, niet door Hem vertrapt kan worden!

Ontvangen op vrijdag 11 oktober 2013

22.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik elke dag, elke minuut, naast je loop, wachtend op je antwoord. Er zijn momenten waarop je teveel te doen hebt voor deze missie, maar je moet voor Mij, je Jezus, steeds de gepaste tijd reserveren. Denk eraan dat Ik altijd aanwezig ben en altijd gehoor geef aan diegenen die tot Mij roepen! Niets mag je ooit scheiden van Mijn gezelschap want de tijd die je aan Mij afstaat, verleent je grote genaden.

Vandaag vraag Ik dat al diegenen die aanvaarden dat Ik nu, door het Boek der Waarheid, tot de hele wereld spreek, zich voorbereiden. Laat Mijn boodschappen jullie nooit zorgen baren, verontrusten of paniek bij jullie veroorzaken! Geloof nooit dat Ik jullie zou vragen om uit jullie huis naar toevluchtsoorden te vluchten, want dat bevel komt niet van Mij! De toevluchtsoorden waarover Ik spreek, zijn die plaatsen waar jullie heen moeten gaan om de Mis te bekomen en de Sacramenten te ontvangen.

Mijn getrouwe dienaren zijn zich nu overal ter wereld aan het voorbereiden op de dag, die gaat komen, waarop het dagelijks Misoffer er niet meer zal zijn.

Jullie moeten het gezegende Zegel van de Levende God altijd in huis hebben, en in welk formaat jullie ook maar kunnen, om het bovendien bij jullie te dragen. Dit zal jullie beschermen tegen elke vorm van vervolging en jullie zullen dan de kracht krijgen die nodig is om trouw te blijven aan God en aan alles wat in de allerheiligste Bijbel duidelijk vastgelegd is.

Kom tot rust, jullie allen, en weet dat God oneindig machtig is en dat geen enkele daad, hoe slecht ook, niet door Hem vertrapt kan worden!

Diegenen van jullie die ervoor kiezen om aan Mijn oproep gehoor te geven, zijn gezegend. Jullie zullen op jullie beurt, uit een daad van liefde voor jullie naaste, overal waar jullie gaan het Zegel van de Levende God verspreiden. Jullie moeten dit nu doen. Vertrouw op Mij! Voel jullie nooit rusteloos want Ik verspreid geen angst! Ik verspreid de Waarheid, die voor sommigen overweldigend kan zijn. Ik Ben jullie Beschermer, jullie Redder en Ik zal spoedig komen om jullie de definitieve redding en de toekomstige wereld, die geen kwaad zal kennen, te brengen. Wees in vrede! Ik zal jullie allemaal geleiden en beschermen en jullie de gave van volharding schenken in al de komende beproevingen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie