Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er bestaat een grote misvatting over wat een man of vrouw in Mijn ogen heilig maakt

Ontvangen op woensdag 2 oktober 2013

22.15

 Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een grote misvatting over wat een man of vrouw in Mijn ogen heilig maakt.

Wanneer het op bidden aankomt, vinden velen in de wereld het moeilijk om de praktijk van het Christendom te omhelzen. Zoveel goede en welmenende mensen vinden het moeilijk om rustig te gaan zitten, in een vreedzame contemplatie van Mijn grote lessen, die aan de wereld gegeven zijn om hen te doen begrijpen wat van hen verlangd wordt. Ik stel geen grote eisen. Ik dwing zielen niet om uren en uren voor Mij door te brengen, maar Ik ben toch zo gelukkig wanneer nederige zielen dat wel doen – maar dat is een zeldzaam iets.

Dat is de manier waarop Ik met al Gods kinderen een intieme relatie wens te ontwikkelen. Ik moet gewoon jullie kleine stemmetje tot Mij horen roepen wanneer jullie je persoonlijke gedachten, jullie leed, jullie vreugde, jullie zorgen, jullie gebreken en jullie verlangen naar Mij zouden willen delen zodat Ik Mij tegenwoordig kan stellen en door jullie waargenomen kan worden.

Zoals nooit eerder in de geschiedenis van de wereld zal God toestaan dat Hij voelbaar is in de ziel van diegenen die Hem nu zullen opzoeken – door Mij Zijn enige Zoon. Door de macht van God de Vader, de Allerhoogste, kom Ik voor zelfs de geringsten, de meest onwaardigen, de meest verwarden, de meest gekwelde geesten staan, om jullie de gave te schenken Mijn aanwezigheid waar te nemen. Hoe doe Ik dat? Hoe zullen jullie weten dat Ik met jullie communiceer? Eerst zal Ik jullie vervullen met de tranen van bekering. Jullie zullen een grote droefheid beginnen te voelen aangezien jullie Mijn kruisiging herbeleven. Jullie zullen het leven door Mijn ogen beginnen te zien, zelfs in alledaagse situaties. Jullie zullen naar anderen getrokken worden, die reeds met de gave van de Heilige Geest vervuld werden.

Ik kies niet diegenen van wie jullie geloven dat ze waardiger, heiliger, meer gezegend, gedisciplineerder zijn dan jullie. Ik kies enkel diegenen die in volkomen nederigheid tot Mij komen, waarbij hun eigen vrije wil vrijwillig door hen afgelegd werd zodat deze Mijn Wil kan worden.

Als jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie ware vrede kennen. Als jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie tot Mij zeggen:

“Jezus, Uw Wil is het enige dat telt. Mijn vrije wil is van U. Doe ermee wat U wilt!”

Wanneer een ziel dit tot Mij zegt, is deze een ware dienaar van Mij, en zij zijn de reden waardoor Ik de rest - van diegenen die te koppig zijn om de zin van met Mij in vereniging te zijn, te erkennen – kan redden.

Ik kan veel dingen doen en veel wonderen teweegbrengen wanneer de vrije wil, die door Mijn Vader aan iedere persoon gegeven werd, aan Mij, Zijn Zoon, teruggegeven wordt. Dit is de grootste kracht, die de macht van het Beest zal elimineren wanneer hij aan de macht komt. Kom tot Mij en schenk jullie vrije wil aan Mijn Vader om het menselijke ras vrijheid te brengen! Bid dit bijzonder kruistochtgebed a.u.b.:

Kruistochtgebed (123) ‘Geschenk van de vrije wil aan God’

Mijn liefste Jezus, aanhoor dit gebed van mij,
een meest onwaardige ziel,
en help mij meer van U te houden.
Ik geef dit geschenk uit vrije wil aan U terug, lieve Jezus,
zodat ik Uw nederige dienaar kan worden
en aan de Wil van God onderworpen kan blijven.
 
Mijn wil is Uw Wil.
Uw opperbevel brengt met zich mee
dat ik aan elk van Uw verlangens onderdanig ben.
 
 
Mijn vrije wil behoort U toe
om ermee te doen wat nodig is
om overal ter wereld alle mensen,
die van U gescheiden zijn, te redden.
 
Ik draag mijn geschenk,
dat mij bij de geboorte gegeven werd,
over aan Uw allerheiligste dienst. Amen.

Hoe beter jullie Mij beginnen te kennen, hoe beter jullie twee dingen zullen begrijpen. Mijn onderrichtingen zijn nooit veranderd. Ik houd van alle zielen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie