Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld, waarbij alles wat waar is, uitgebannen zal worden

Ontvangen op dinsdag 15 oktober 2013

15.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn priesters, uit elk christelijk kerkgenootschap, de allerheiligste Sacramenten beginnen te beschermen. Degenen in de Katholieke Kerk zullen de eersten zijn, die de vernietiging en de ontheiliging van de Sacramenten zullen meemaken. Diegenen die Mij, Jezus Christus, trouw zijn, zullen naarstig voorbereidingen treffen voor deze vreselijke woestijn waarin Mijn Kerk gestort zal worden. Jullie moeten je nu voorbereiden want het zal door jullie trouw zijn, dat al Gods kinderen in staat zullen zijn om de Sacramenten in hun heilige staat te ontvangen.

Tot alle andere Christelijke Kerken zeg ik dit: Herinner jullie Mijn belofte om terug te komen op de grote en glorieuze dag van Mijn Tweede Komst! Weet ook dat in de jaren die daar aan voorafgaan, al diegenen die Mij volgen met vreselijke beproevingen te maken zullen krijgen. Diegenen die in al jullie kerkgenootschappen nieuwe machtsposities zullen verwerven, zullen door de Valse Profeet geleid worden, en allen zullen zijn woorden in de mond nemen en zijn handelwijze overnemen.

Wee diegenen die partij kiezen voor de Valse Profeet, want hij is de tegenpool van Johannes de Doper en zal de voorloper van de Antichrist zijn, die zal heersen over jullie allen!

Jullie zullen door Mij beschermd worden, want weldra zal Ik de enige zijn die jullie hebben om jullie te leiden. Terwijl jullie beïnvloed zullen worden door de ketterijen, die jullie als de nieuwe vorm van moderne christelijke theologie voorgesteld zullen worden, ben Ik de enige die vertrouwd kan worden de waarheid te spreken. Hoe sluw is Satan, want hij zal nooit choqueren – in plaats daarvan zal hij jullie, door diegenen die hem dienen, naar een nieuwe verdraaide, omgekeerde interpretatie van Mijn allerheiligste Woord trekken.

De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld, waarbij alles wat waar is, uitgebannen zal worden. En daarop zal alles wat de seculiere wereld aanspreekt, de menselijke hebzucht en het verlangen om de zonde te negeren, door alle Christelijke Kerken aan de gelovigen voorgehouden worden. Deze dag werd in steen gebeiteld en zal de laatste belediging zijn, die door God toegelaten wordt, voordat Hij Mij, Zijn enige Zoon, zendt om al diegenen te verzamelen, die aan het Woord van God trouw blijven. Wanneer de leugens jullie voorgehouden worden, zullen deze een goede zaak lijken. Het kenteken van nederigheid zal in al jullie kerken veel voorkomen aangezien het door diegenen onder hen, die jullie zullen misleiden, aangenomen zal worden.

Elke eigenschap die met Mij in verband gebracht wordt – Mijn liefde voor de berooiden, Mijn liefde voor de zwakken en nederigen, Mijn afkeuring van hebzucht, gierigheid en lust – zullen gebruikt worden als onderdeel van de argumenten die aangewend worden om jullie te dwingen deze nieuwe leer aan te nemen – deze nieuwe ene-wereldreligie om de wereld op de heerschappij van de Antichrist voor te bereiden.

Deze waarschuwingen om jullie te redden, worden jullie gegeven omdat Ik een liefhebbende Vader ben. Luister nu naar Mij! Al wat Ik vraag, is één ding: Blijf trouw aan Mijn heilig Woord! Mijn heilig Woord werd jullie in de Heilige Bijbel gegeven. Het kan nooit veranderen. Maar de vijanden van God zullen de betekenissen ervan verdraaien. Wanneer dat gebeurt, verwerp dan diegenen die jullie vertellen dat God dergelijke veranderingen zou goedkeuren. Niets zou verder van de waarheid kunnen staan.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie