Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Antichrist zal subsidies in het leven roepen om zowel bedrijven, organisaties als liefdadigheidsinstellingen te verleiden om voor zijn nieuwe ene-wereldhandelscentrum te werken

Ontvangen op zaterdag 19 oktober 2013

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die Mij gehoord hebben en die Mij in deze boodschappen herkennen, op om nu naar Mij te luisteren.

Dit werk, dat jullie verleend werd, is heilig. Welke kwelling, verguizing, lijden en bespotting jullie ook mogen ondergaan, denk eraan dat dit werk het Mijne is! Mijn laatste missie, die door Gods profeet aan de wereld gegeven wordt, is een groot geschenk aan de mensheid. Sta boven de spot die jullie zullen waarnemen en weet dat dit teweeggebracht werd door de Boze in een poging de waarheid tegen te houden. De waarheid, Mijn heilig Woord, zal met de voeten getreden worden en elke demon die uit de hel losgelaten werd, zal al het mogelijke doen om Mijn stem tot zwijgen te brengen.

Werkend doorheen die zielen, die zich blootstellen aan de teistering, zullen de snode werken van Satan weldra gecamoufleerd en als de Heilige Schrift aan de wereld voorgesteld worden. Ze zullen zeggen dat de nieuwe leer door Mij, Jezus Christus, goddelijke geïnspireerd werd. Het zal in de hele wereld onder de aandacht gebracht worden terwijl het laagje na laagje onthuld en, vooral door de seculiere wereld, toegejuicht wordt. Diegenen van wie jullie nooit zouden verwachten dat zij God eer zouden schenken, zullen de eersten in rij zijn om de reeks ketterijen – leugens tegen Mij – te omhelzen wanneer deze bekend gemaakt worden.

Nooit eerder zal de Katholieke Kerk zo’n publieke eer ontvangen hebben van de mediawereld en de politieke elite. Zoals nooit tevoren zullen atheïsten en alle religies, met inbegrip van diegenen die Mij niet vereren, hun armen openen en op hun knieën vallen ter ere van diegenen die zeggen dat ze van God komen.

Wanneer Mijn beeltenis verdwijnt en niet meer te zien is, en wanneer Mijn kruisen, heilige Bijbels, missalen voor de Heilige Mis, rozenkransen, medailles, scapulieren, en Benedictuskruisen niet langer te vinden zijn, dan zullen jullie weten dat de heerschappij van het Beest een aanvang genomen heeft.

De wereld zal de loftrompet steken over de Antichrist. Nog maar nauwelijks zal hij vrede gesticht hebben – een valse vrede, gecreëerd vanwege oorlogen die hij hielp opzetten – of hij zal opzienbarende uitspraken doen. Hij, de Antichrist, zal verklaren dat hij boodschappen van God de Vader ontvangen heeft, en deze zullen authentiek lijken. Dan, gebruikmakend van de kracht van het occulte, zal men zien dat hij velen geneest en het zal lijken dat hij over grote geestelijke gaven beschikt. Velen zullen versteld staan van de ‘zogenaamde’ wonderen die hij zal lijken te verrichten, en de wereld zal hem aanbidden en uitgestrekt aan zijn voeten liggen. Dan zal hij, de Antichrist, zich uitroepen tot Jezus Christus, de Mensenzoon, en zeggen dat de tijd voor hem gekomen is om de wereld te hervormen en heel de mensheid te redden. Ieder die het waagt om de smeerlapperij en de obsceniteiten - die uit de muil van het Beest stromen - aan te vechten, zullen streng gestraft worden.

Op dat moment zal, door de teistering van Satan in de wereld, de zonde zo wijdverspreid zijn, dat de menselijke waardigheid het laagste niveau zal bereiken waardoor in elke openbare plaats onkuisheid, begeerte, hebzucht en elke andere - in Gods ogen verachtelijke - zonde te zien zal zijn. Doordat er verklaard zal worden dat de zonde een aangeboren menselijk gebrek is, en omdat jullie verteld zal worden dat God jullie niet zal beoordelen op een zwak menselijk trekje, zullen velen de zonde omhelzen en geen schaamte in hun ziel kennen.

De beroemdheden van de wereld, de entertainers, de media, de filmsterren zullen er allemaal op aandringen om met de Antichrist gezien te worden en zijn beeltenis zal meer te zien zijn dan van om het even wie voor hem kwam. Hij zal veel talen vloeiend spreken, hij zal knap zijn, een groot gevoel voor humor hebben en over buitengewone communicatieve vaardigheden beschikken. Hij zal zeer voorzichtig zijn met wat hij over God zegt en hij zal nooit naar de Moeder van God verwijzen, want Zij zal beschouwd worden als iemand die verder geen rol meer te spelen heeft.

De interviews van de Antichrist op de televisie zullen veelvuldig zijn en de mensen zullen aan zijn lippen hangen bij elk woord dat uit zijn mond komt. Hij zal in elke natie politici beïnvloeden en diegenen met wie hij gezien wordt, zullen als vorsten behandeld worden. Het zal daar niet bij blijven. Zijn citaten zullen vanop de preekstoel van alle kerken verkondigd worden. In alle kerken zal hem grote eer en een goede plaats geschonken worden, tot hij uiteindelijk op de nieuwe troon in de nieuwe tempel van Babylon zal zitten. Zijn invloed zal zich uitstrekken over alle banken, handelswetten en de wereldeconomie. De Antichrist zal subsidies in het leven roepen om zowel bedrijven, organisaties als liefdadigheidsinstellingen te verleiden om voor zijn nieuwe ene-wereldhandelscentrum te werken. Diegenen die van het imperium van de Antichrist deel willen uitmaken, zullen grote rijkdom scheppen. Ieder die hem trouw zweert, hetzij door religieuze ceremonieën, bedrijfsovereenkomsten of handelsverdragen, zullen een merkteken moeten aannemen. Diegenen die het merkteken aannemen, wat zal gebeuren in de vorm van een bankkaart en een speciale chip die in hun hand geïmplanteerd zal worden, zullen hun ziel aan hem verliezen. Al diegenen die het Zegel van de Levende God dragen, zullen ontsnappen aan de klauwen van de Antichrist en immuun worden voor deze verschrikking. Negeer deze waarschuwing niet! Wees er niet bang voor, want als jullie Mijn instructies opvolgen, zullen jullie beschermd zijn!

Ik vergoot veel tranen terwijl Ik je deze boodschap gaf, en dat is de reden waarom Mijn pijn in jou, Mijn dochter, momenteel zo groot is. Troost Mij door Mijn barmhartigheid in te roepen en Mij om bescherming te vragen!

Jullie Jezus

 

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie