Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Elke nieuwe wet, die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk ingevoerd zal worden, zal de spot drijven met de waarheid die door Mijn Vader vastgelegd werd

Ontvangen op donderdag 17 oktober 2013

20.38 u

Mijn zeer geliefde dochter, als er toch maar meer mensen echt in Mij, hun Jezus, zouden geloven, dan zouden zij vrede vinden in hun hart. Waar er geen vertrouwen is, heerst er angst. Angst verhindert dat de liefde van God jullie ziel doordringt, en dan word je een gevangene. Niets, buiten Mijn licht, zal de last opheffen.

Wanneer Ik jullie de waarheid vertel, doe Ik dat enkel omdat Ik van jullie houd en omdat Ik snak naar de dag dat we eindelijk verenigd zullen zijn. Wees niet bang voor de waarheid! Mijn liefde zal jullie vervullen met de moed en de kracht om stand te houden en Mij in alles trouw te blijven. Ik bescherm al diegenen van jullie die Mij erom vragen, maar het zijn enkel de zielen die zich geheel aan Mij overgeven, die geen angst zullen hebben.

De verdorvenheid van het Beest zal als charmant en modern gemaskeerd worden, en dat zal aan allen achter een dun laagje menslievendheid, liefdadigheid en ‘de zorg voor de armen’ kenbaar gemaakt worden. Geloof voor geen minuut dat Satans aanhangers jullie ooit hun ware aard zullen tonen! Elke leugen die voorgehouden wordt om de waarheid te veranderen, zal logisch en voor het algemeen welzijn van allen lijken. Elke nieuwe wet, die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk ingevoerd zal worden, zal de spot drijven met de waarheid die door Mijn Vader vastgelegd werd in de Tien Geboden, die aan Mozes gegeven werden. Elk gebaar, hoe subtiel het ook moge zijn, zal bedoeld zijn om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, te beledigen. De Bedrieger kan het niet weerstaan om door zijn dienaren de spot met Mij te drijven want hij haat Mij. Hij zal elk gebruiksvoorwerp in Mijn Kerk smaden door daden, woorden en de toevoeging van satanische symbolen. Enkel diegenen die de waarheid kennen, zullen deze gruwelen zien en exact begrijpen wat die gebaren werkelijk betekenen.

De macht van Satan kan Mijn leerlingen verwarren, afleiden en kwellen. Hij, Satan, zal jullie nooit met rust laten, vooral wanneer jullie getuigenis afleggen van de waarheid. Maar weet dit – hij kan overwonnen worden wanneer jullie volkomen op Mij vertrouwen. Wanneer jullie je aan Mij overgeven, zal hij niet de macht krijgen om jullie geloof in Mij te beïnvloeden. Hij, Satan, heeft afgedaan. Zijn heerschappij, hoe pijnlijk het ook was voor de mensheid, is ten einde. Zijn laatste belediging tegenover Mij zal door de Antichrist uitgevoerd worden, die Mij zal imiteren en de wereld zal wijsmaken dat hij gekomen is om de wereld te redden.

Wanneer jullie de waarheid kennen, zullen jullie in staat zijn deze bekoring te weerstaan. Wanneer jullie standvastig bij de waarheid blijven, die vervat ligt in de allerheiligste Bijbel, zullen jullie gered worden.

De laatste aanval zal snel gebeuren en daarop zal Ik de wereld de waarheid tonen, en enkel diegenen die vervuld zijn van haat jegens Mij, zullen deze ontkennen. Wees niet bang want Ik Ben de enige Redder van de mensheid! Enkel Mijn liefde zal jullie staande houden. Vrees slechts voor die arme zielen, die Mij zullen bespuwen wanneer Ik Mijn hand uitsteek om hen naar het Nieuw Paradijs te brengen.

Jullie Jezus

 

Boodschap: Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

donderdag 31 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Boodschap: Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

woensdag 30 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

dinsdag 29 oktober 2013

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Boodschap: Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

zondag 27 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Boodschap: Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

Boodschap: De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

zaterdag 26 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

Boodschap: In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

vrijdag 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

Boodschap: God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

donderdag 24 oktober 2013

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

woensdag 23 oktober 2013

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Boodschap: Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

dinsdag 22 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie