Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

Ontvangen op donderdag 23 februari 2012

16.00 u

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Deze oorlog is heel dichtbij en jullie moeten intens bidden om dit tegen te houden want deze zal miljoenen van Gods kinderen doden.

Satan en zijn demonen zijn bezig met verschrikkelijke verwoesting te veroorzaken.

Als zij de zielen doden voordat deze de kans krijgen zich in de ogen van Mijn Zoon te verlossen, dan zijn zij verloren.

Dat is het plan van de Boze.

Hij streeft op die manier veel zielen na om hen te beletten het Koninkrijk van God binnen te gaan.

Mijn Heilige Rozenkrans kan, wanneer deze gebeden wordt door het overwegen van alle mysteries in één gebed, oorlog voorkomen.

Verenig jullie nu gedurende één dag en bid Mijn Heilige Rozenkrans om deze nucleaire oorlog, die op dit ogenblik gepland wordt, tegen te houden.

Bid voor die arme zielen, niet enkel voor deze in Iran maar ook in landen die er ongewild in verwikkeld raken.

Bid bovendien voor die landen die als pionnen gebruikt worden in het verdorven spel van leugens, beraamd door groeperingen die niet uit God, Mijn Eeuwige Vader, zijn.

Ga nu, Mijn kinderen, en breng al Mijn kinderen samen om te bidden teneinde deze grote gruweldaad tegen de mensheid te beperken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden

donderdag 9 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mens moet zich afkeren van de zonde en snel. Zoveel zonden worden tegenwoordig niet meer als zodanig gezien.

Boodschap: Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn

woensdag 8 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het zal nu niet lang meer duren voordat alle aangekondigde profetieën ontsluierd zullen worden voor de ogen van een ongelovige wereld.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Boze zal niet rusten tot de Katholieke Kerk met de grond gelijk gemaakt is

woensdag 8 februari 2012

Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Ik ben de Maagd Maria, Moeder van God.

Boodschap: De mysteries, al zolang verborgen in de archieven van het Goddelijk Rijk

dinsdag 7 februari 2012

Ik ben je geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, geboren uit het Onbevlekt Hart van Maria. Ik kom in naam van de Drieëenheid.

Boodschap: Bid dat een nucleaire oorlog, die een derde van de mensheid zou wegvagen, afgewend kan worden!

maandag 6 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten zich als één familie verenigen en sterk blijven.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer jullie Mijn Rozenkrans bidden, kunnen jullie je natie helpen redden

zondag 5 februari 2012

Mijn kind, Ik roep al Mijn kinderen op in deze tijd te bidden om eenheid in de wereld.

Boodschap: God de Vader: De wereld zal een kastijding ondergaan. Mijn ingrijpen is noodzakelijk.

zaterdag 4 februari 2012

Mijn dochter, de wereld staat op het punt om een kastijding te ondergaan ten gevolge van de verschrikkelijke zonden die door de mensheid bedreven worden.

Boodschap: De oorlogen waarbij Iran, Israël, Egypte en Syrië betrokken zijn, zijn met elkaar verbonden

zaterdag 4 februari 2012

Mijn liefste beminde dochter, jouw trouw aan Mij wordt elke dag op de proef gesteld.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Haat is haat. Er bestaan geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.

zaterdag 4 februari 2012

Mijn kind, het kwaad verspreidt zich snel in bepaalde streken van de wereld.

Boodschap: Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot de Oordeelsdag?

donderdag 2 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheugd ben Ik over het antwoord van Mijn volgelingen op Mijn groots geschenk van een volle aflaat voor een totale absolutie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie