Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden

Ontvangen op donderdag 9 februari 2012

15.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de mens moet zich afkeren van de zonde en snel. Zoveel zonden worden tegenwoordig niet meer als zodanig gezien.

Er worden Mijn Vader zoveel verwijten gemaakt zonder enig schuldgevoel.

Kinderen, jullie moeten ophouden! Jullie verwoesten jullie leven. Satan bespot Mij aangezien hij opschept over die zielen die hij Mij elke seconde ontrooft.

Als jullie zagen hoe de zielen – miljoenen van hen – in het eeuwige vuur tuimelen, zouden jullie sterven van ontzetting.

Hoe breekt het Mijn Hart om getuige te zijn van de verschrikking waaronder deze zielen, die in vreselijke zonde leefden toen zij op aarde verbleven, moeten lijden.

De zonden waaraan zij schuldig waren, zijn niet altijd deze waarvan jullie aannemen dat het doodzonden zijn.

Ik spreek over ontucht, dat in de wereld van vandaag zo moeiteloos aanvaard wordt, het deelnemen aan en het bekijken van pornografie, prostitutie en seksueel misbruik.

Ik heb het over haat voor anderen alsook over diegenen die pijn en ellende veroorzaken bij diegenen die het minder goed hebben dan zijzelf.

Zo ook de zonde van afgoderij waarbij jullie materiële zaken verheerlijken boven al het andere. Toch zijn deze niets anders dan as.

Beseffen jullie niet dat, zodra jullie op deze wijze zondigen, jullie elke dag verder van Mij verwijderd worden? Vervolgens wordt het zeer moeilijk om jezelf te bevrijden uit de greep die de koning der duisternis jullie opgelegd heeft.

Word wakker, kinderen! Wees jullie bewust van het bestaan van de hel en wees zeer bevreesd om de poorten van de eeuwige verdoemenis binnen te treden.

Ik zeg jullie dit niet om jullie schrik aan te jagen maar om ervoor te zorgen dat jullie beseffen dat de doodzonde jullie daar naartoe zal leiden tenzij jullie nu naar Mij terugkeren.

Er zal gebed, en veel daarvan, nodig zijn om naar Mij terug te keren maar luister naar het volgende. Als diegenen van jullie, die zich wanhopig, treurig en hulpeloos voelen door de afgrond van zonde waarin jullie je bevinden, gewoon vragen om jullie te vergeven, zal Ik dat doen.

Jullie moeten oprecht berouw tonen en nu te biechten gaan. Als jullie niet te biechten kunnen gaan, bid dan Mijn kruistochtgebed voor een volle aflaat voor absolutie gedurende een periode van zeven opeenvolgende dagen.

O Mijn Jezus, U bent het licht van de wereld
U bent de vlam die alle zielen raakt
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen
Wij zijn het offer, dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig
Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is
dan de liefde die wij voor U bezitten
Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid
opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen
Vervul ons met de Heilige Geest
zodat we kunnen oprukken
en leid Uw strijdmacht om de waarheid van Uw heilig woord te verkondigen en onze broeders en zusters voor te bereiden
op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.
Wij vereren U
Wij loven U
Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan
als een geschenk voor U om zielen te redden
Wij houden van U, Jezus
Ontferm U over al Uw kinderen, waar ze ook zijn.
Amen.

Ik geef de zondaars nooit op en voel een speciale genegenheid voor hen. Ik houd op een heel bijzondere wijze van hen maar verafschuw hun zonden.

Help Mij jullie te redden, kinderen! Wacht niet tot het te laat is!

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieëenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie