Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

Ontvangen op maandag 27 februari 2012

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Terwijl de oorlogen en de onrust zich in alle richtingen verspreiden, zal het geloof van Mijn Kerk blijven verzwakken.

Het schisma in Mijn Heilige Kerk staat op het punt zich snel te ontwikkelen.

Priester tegen priester.

Bisschop tegen bisschop.

De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan.

De toorn tegen Mijn Vader zal in elk land van de wereld opduiken.

Mijn volgelingen zullen nu lijden ondervinden vanwege hun geloof op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

De pijn die gevoeld wordt door deze arme zielen is een afspiegeling van de pijn die Ik op dit moment doorsta.

Al diegenen die met Mij, hun geliefde Jezus, verenigd zijn, zullen zonder twijfel in hun ziel weten dat Mijn Heilige Geest nu op hen rust.

Zij zullen ogenblikkelijk weten wanneer zij getuige zijn van zonden rondom hen en hoe deze Mij pijnigen.

Wanneer zij de oorlogen zien die aan de onschuldigen opgelegd worden, zullen zij in elk bot van hun lichaam Mijn kwelling voelen.

Wanneer zij de zonde van abortus voor zich zien voorbijtrekken alsof het iets onbeduidends is, zullen zij van Mijn pijn doordrongen worden.

De zonde escaleert. Het geloof van Mijn Kerk verdwijnt.

De trouw van Mijn gewijde dienaren is aan het verzwakken.

Mijn gewijde dienaren stappen af van het geloof in Mijn Leer waarbij aan Mijn kudde leugens verteld worden over de ernst van de zonde.

Dan zijn er nog Mijn geliefde priesters, kloosterzusters en geestelijken van alle religieuze geloofsgemeenschappen die in Mij en Mijn Eeuwige Vader geloven. Zij verdragen de pijn van het moeten zien hoe de zonde zich verspreidt als een lopend vuurtje, dat overal de naties met een meedogenloze snelheid overweldigt.

Hoe moeilijk dat ook is, jullie moeten sterk blijven en jullie moeten in Mijn naam verenigd blijven.

Het gebed is nu noodzakelijk en jullie moeten minstens één uur per dag doorbrengen in gebed om de gebeurtenissen, die zich nu in de wereld zullen ontwikkelen, te temperen.

De Christelijke Kerken worden door seculiere groeperingen geviseerd en gekweld.

Zij zullen ernaar streven om alle zaken af te schaffen die Mij, hun goddelijke Redder, Jezus Christus, huldigen.

De haat wordt in hun ziel gegrift door de hand van Satan.

Bid, bid nu dat deze zielen, die pijn en lijden toebrengen aan Gods kinderen, gered kunnen worden.

Jullie Jezus

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

Boodschap: God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

maandag 20 februari 2012

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart kreunt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie