Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

Ontvangen op zondag 26 februari 2012

21.45 u

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Jullie, Mijn kinderen, die Mij, jullie geliefde Vader, kennen, moeten vechten tegen de bekoringen die elke minuut van de dag op jullie weg gezet worden.

Jullie werden vervuld met de Heilige Geest door een bijzondere zegen die door Mijn Zoon op 10 mei 2011 aan de wereld gegeven werd.

Jullie moeten de verantwoordelijkheden, waar jullie nu voor staan, bevatten.

Doordat jullie je verenigen tot één strijdmacht, die het begin zal vormen van Mijn Restleger op aarde, zullen jullie langs alle kanten aangevallen worden.

Jullie geloof en jullie trouw aan Mij, jullie geliefde Vader en Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, zullen ondraaglijk op de proef gesteld worden.

Jullie zullen, door het volgen van Mijn Zoon, het gewicht van Zijn kruis moeten dragen en dat zal niet gemakkelijk zijn.

Jullie zullen ingenomen worden door twijfels, innerlijk lijden en beproevingen en, nu en dan, zullen jullie je willen afwenden.

Veel mensen waar jullie op vertrouwen, proberen mogelijkerwijze om jullie te ontmoedigen.

Kinderen, Ik wil dat jullie je eendrachtig verenigen.

Gooi al jullie verschillen overboord!

De arme zielen die jullie aandacht nodig hebben, zijn niet diegenen die reeds bekeerd zijn maar diegenen die Mijn helemaal niet kennen.

Bid nu voor al Mijn kinderen die niets over Mij weten.

Bid eveneens voor diegenen die wel van Mij afweten maar die weigeren Mij, hun Schepper, hun geliefde Vader, die teder van hen houdt, te erkennen.

Ik wens al Mijn kinderen te verenigen.

Ik verzoek jullie dringend om al jullie wapens van angst, boosheid en ongeduld te laten vallen en Mij toe te staan om jullie mee te nemen op de tocht naar het Paradijs.

Deze tocht zal een kwelling zijn maar de liefde en vrede die jullie op het einde zullen aantreffen, zullen de balsem zijn die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren.

Kalmte is belangrijk, kinderen.

Geduld is noodzakelijk.

Liefde voor elkaar, met inbegrip van diegenen die jullie kwetsen of beledigen, is onontbeerlijk om het Rijk van Mijn geliefde Zoon, in de nieuwe Hemel en op de nieuwe aarde, in het Paradijs dat Ik zo lang geleden beloofde, binnen te treden.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

Boodschap: God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

maandag 20 februari 2012

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart kreunt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie