Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

Ontvangen op donderdag 23 februari 2012

16.42 u

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Mijn dochter, het is belangrijk dat diegenen, die de Leer van de Rooms-katholieke Kerk volgen, het millennium, zoals beloofd aan al Mijn kinderen, aanvaarden.

De woorden opgenomen in Mijn heilig boek, de Heilige Bijbel, liegen niet.

Mijn belofte ligt vervat in de Handelingen van de Apostelen (Hand.1,6-8). 

Ook aan Johannes, de evangelist, werd verteld over de glorieuze Wederkomst van Mijn geliefde Zoon waarna Hij gedurende 1000 jaar zal heersen in het Nieuw Tijdperk van Vrede (Openb. 20,1-8).

Waarom weigeren diegenen, die belijden dat ze Mijn heilig woord begrijpen, een gedeelte ervan te aanvaarden maar weigeren ze het overige niet?

Tot deze gewijde dienaren van Mij: Ik zeg jullie om nu het Boek van de Waarheid te openen.

Jullie hebben de plicht om de waarheid te verkondigen.

Jullie mogen niet luisteren naar diegenen binnen jullie gelederen die de waarheid, met betrekking tot het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde, verdraaien.

Wat drijft jullie broeders, binnen Mijn Rooms-katholieke Kerk, die de waarheid ontkennen?

Jullie hebben Mijn kinderen in verwarring gebracht.

Door hun trouw aan de éne ware Kerk, de Rooms-katholieke Kerk, ontzeggen jullie hen de kans om hun ziel voor te bereiden op de heerschappij van Mijn Zoon in het Nieuw Paradijs op aarde.

Het is jullie plicht om Mijn kinderen over de waarheid in te lichten.

Tot Mijn kinderen: jullie mogen de waarheid – vervat in de Heilige Bijbel, die het ware woord bevat – nooit ontkennen.

Jullie, Mijn kinderen, moeten de belofte aanvaarden die door Mijn Zoon, na Zijn glorieuze verrijzenis uit de dood, gedaan werd.

Hij zei dat Hij zou terugkomen.

Het moment, van de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon op aarde, nadert.

Als jullie geloven in de beloftes die Mijn Zoon gedaan heeft, dan zullen jullie weten dat Hij meent wat Hij zei.

Wanneer Hij terugkomt, komt Hij om te heersen en Zijn rechtmatige troon in te nemen in het Nieuwe Paradijs dat Ik voor jullie allemaal op aarde geschapen heb.

Twijfel nooit aan de woorden die afkomstig zijn van de goddelijke lippen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Weet dat Ik, jullie geliefde Vader, verlang dat jullie zich allemaal als één familie aansluiten bij Mijn Zoon in het Paradijs.

Aanvaard de waarheid! Verdraai deze niet of pas deze niet aan om in overeenkomst te zijn met jullie gebrekkige interpretatie van de waarheid.

Ik ben de waarheid.

Jullie kunnen Mij of wie Ik ben niet veranderen.

De waarheid zal jullie bevrijden.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

Boodschap: God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

maandag 20 februari 2012

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart kreunt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie