Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wijs de profeten van de Heer nooit af!

Ontvangen op vrijdag 24 februari 2012

21.45 u

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Het heilig woord van Mijn Eeuwige Vader zal verworpen worden door diezelfde gewijde dienaren die beweren de waarheid over Zijn allerheiligste woord te verkondigen.

De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk.

Alle kerken zullen zich verenigen om één heilige en apostolische Kerk te worden bij Mijn Tweede Komst.

Tot dat gebeurt, zal ieder woord van Mijn Vader, gegeven aan een geestelijk dorre wereld, of genegeerd, of uitgedaagd of hevig bestreden worden.

Diegenen die zich hevig zullen verzetten tegen Mijn boodschappen – gegeven aan jou, de zevende boodschapper van de eindtijd – zullen in twee kampen verdeeld zijn.

Diegenen die Satan volgen door new age, waarzeggerij en hekserij.

De anderen zullen diegenen zijn die geestelijk blind zijn maar die geloven dat zij goddelijk geïnspireerd worden door de gave van de Heilige Geest.

Beide zullen het woord van God, aan jou gegeven door de Heilige Drieëenheid en Mijn geliefde Moeder, verwerpen.

Zelfs eerbare priesters, verboden om openlijk deze boodschappen te steunen, zullen het gevoel hebben dat het gerechtvaardigd is om Mijn heilig woord, hoorbaar voor de hele wereld, te belasteren.

Met weinig echte nederigheid in hun hart zullen zij zich opmaken om deze oproep uit de Hemel, die gegeven wordt om de mensheid te helpen, te ondermijnen.

Deze priesters, geestelijken en andere zelfbenoemde apostelen die beweren Mij te kennen, zullen proberen de zielen aan te zetten tot het verwerpen van Mijn woord.

Zij kennen geen schaamte want zij zullen Mijn Boek der Waarheid afkraken als het aan geheel de mensheid geopenbaard wordt.

Vervolgens zullen zij, met venijn in hun hart, de inhoud slopen.

Zij zullen de waarheid niet horen want deze zal de cocon van valse zekerheid, waarin zij zich hullen, omverwerpen en verstoren.

Oh, hoezeer beledigen zij Mij.

Hoeveel schade zullen zij veroorzaken en nochtans beseffen zij dit niet.

Bid dat deze zielen, blind voor de waarheid door de invloed van de Bedrieger, hun hart zullen openen en het woord van God aanvaarden.

Zij hebben het recht niet om openlijk deze boodschappen af te slaan zonder deze te onderscheiden met een zuivere ziel die boven alles nederig moet zijn.

Hoewel God het lijden, dat door Zijn zieners ervaren wordt, op aarde toelaat om ervoor te zorgen dat de zielen gered worden, zal Hij de verguizing van Zijn gezalfde profeten niet tolereren.

Jij, Mijn dochter, bent een profeet.

Jij aanvaardt het lijden als een geschenk voor Mij.

Maar dit gaat niet over jou want jij bent niets zonder Mij en je weet en aanvaardt dit.

God, Mijn Vader, spreekt tot de wereld door Zijn profeten.

Het is Zijn woord dat jullie afwijzen wanneer jullie Zijn profeten openlijk belasteren.

Want dit is een zonde in Zijn ogen.

Wijs de profeten van de Heer nooit af!

Schaad of kwets nooit, op geen enkele manier, Zijn profeten!

Zwijg te allen tijde in geval van twijfel en bid voor hen.

Val de ware profeet aan en er zal vanuit de Hemel, als straf, vuur over

jullie uitgestort worden door de hand van Mijn Vader.

Geen mens zal beletten dat het woord van de Heer aan zijn kinderen gegeven wordt.

Dat is de belofte die Mijn Vader gedaan heeft vanaf het begin.

Hoor Zijn stem!

Aanvaard dat jullie zich in de eindtijd bevinden!

Bid dat deze boodschappen gehoord zullen worden zodat al Gods kinderen het eeuwig leven zullen bezitten.

Jullie leraar

Verlosser van de hele Mensheid

Jezus Christus

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieëenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

Boodschap: God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

maandag 20 februari 2012

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart kreunt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie