Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

Ontvangen op vrijdag 24 februari 2012

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Het is nodig dat de aarde nu gezuiverd wordt want als Ik op dit ogenblik zou terugkeren, zou deze niet geschikt zijn om door Mij bewandeld te worden.

Wanneer de mensheid gezuiverd is, zullen enkel diegenen met liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader overblijven.

Mijn uitverkoren generatie zal voor eeuwig bij Mij zijn. Dit Paradijs zal 1000 jaar van vrede, liefde en harmonie bieden.

Na deze periode zal de tweede opstanding van de doden plaatsvinden.

Pas dan kan aan alle zielen het eeuwig leven aangeboden worden, met het licht van God dat hen doordringt.

Waarom aarzel je, Mijn dochter? Weet je niet dat deze profetieën voorzegd werden?

Laat niemand dit verkeerd begrijpen. Jullie, de kinderen van deze generatie, zullen het geschenk krijgen van te leven in het Paradijs. Dit zal zelfs nog mooier zijn dan datgene dat voor Adam en Eva werd bereid.

Ouderdom zal niet bestaan terwijl de mensen in vrede zullen samenleven met familie uit generaties.

Zo zullen veel liefde en plezier een alledaags gebeuren zijn. Eindelijk zal er jullie ware, blijvende vrede in jullie ziel verleend worden.

Waarom zou dit niet mogelijk zijn? Dat is de aarde die door Mijn Vader ontworpen werd. Zijn Goddelijke Wil zal eindelijk definitief gerealiseerd worden op aarde zoals in de Hemel.

Verheug jullie allemaal! Het Nieuwe Paradijs moet met opwinding en verwachting verwelkomd worden.

Daar zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde. Jullie zullen het geschenk van eeuwig geluk krijgen.

Bid voor diegenen die, door zonde en ongehoorzaamheid, elke aanspraak zullen verspelen op hun rechtmatig erfdeel dat door Mijn Eeuwige Vader ontworpen werd sinds het begin der tijd.

Jullie geliefde Jezus 

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieëenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

Boodschap: God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

maandag 20 februari 2012

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart kreunt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie