Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

Ontvangen op woensdag 29 februari 2012

17.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Mijn volgelingen moeten geduldig zijn aangezien alles in de wereld zal evolueren zoals dat in het Boek van Mijn Vader voorzegd werd.

Dit alles zal gebeuren volgens de tijdsbepaling van Mijn Vader en het effect dat jullie gebeden zullen hebben bij het helpen afwenden van wereldoorlogen.

Het duurt niet lang voor al Mijn beloften vervuld gaan worden.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten vertrouwen op Mij, jullie geliefde Jezus.

Bid voor de zielen en laat alles aan Mij over!

Vergeet nooit tot Mijn Vader te bidden om het Zegel van de Levende God, zo vaak jullie kunnen, om jullie en je familie te beschermen.

Kruistochtgebed (33) om te vragen om het Zegel van de Levende God en om dit met liefde, vreugde en dankbaarheid te aanvaarden.

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.
 
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.
Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.
 
Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
 
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen.
Amen.

Zorg er ook voor dat jullie de anderen aanmoedigen om het zevendaagse kruistochtgebed (24) te bidden om verlossing te vragen van jullie zonden.

O mijn Jezus,
U bent het licht van de wereld.
U bent de vlam die alle zielen raakt.
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen.
Wij zijn het offer,
dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig.
Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is
dan de liefde die wij voor U bezitten.
Verleen ons, O Heer,
de gave van nederigheid
opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen.
Vervul ons met de Heilige Geest
zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden
om de waarheid van Uw heilig woord te verkondigen
en onze broeders en zusters voor te bereiden
op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.
Wij vereren U.
Wij loven U.
Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan
als een geschenk voor U om zielen te redden.
Wij houden van U, Jezus
Ontferm U over al Uw kinderen,
waar ze ook zijn. Amen.

Diegenen die dit bijzonder geschenk van gebed - waarin Ik totale absolutie aanbied - betwisten, moeten het volgende weten.

Ik ben Jezus Christus, de Mensenzoon, en Mij werd het gezag verleend om alle zonden te vergeven.

Mijn gewijde priesters hebben eveneens de macht gekregen om de zonden te vergeven door het Heilig Sacrament van de Biecht.

Ik vraag dat jullie Mijn geschenk van absolutie, ten behoeve van diegenen die het Sacrament van de Biecht niet kunnen ontvangen of die geen lid zijn van de Rooms-katholieke Kerk, aannemen.

Zouden jullie deze kostbare zielen het recht op Mijn geschenk ontzeggen?

Waarom zouden jullie proberen deze zielen, die Mijn goddelijk woord aanvaarden, te weerhouden om de absolutie te ontvangen? Zouden jullie liever hebben dat zij zich niet verlossen in Mijn ogen?

Jullie moeten liefde betonen aan jullie broeders en zusters en blij zijn dat zij dit bijzonder geschenk van Mij, hun geliefde Jezus, krijgen.

Zelfs als zij Mijn boodschappen – gegeven aan jou, Mijn dochter – nooit lezen, heeft elke zondaar het recht Mij te vragen om hen te vergeven zodra zij oprecht berouw tonen in hun ziel.

Open jullie hart en bid om de gave van nederigheid!

Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan, en niet zal, binnentreden?

Jullie goddelijke Redder

Jezus Christus

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

Boodschap: God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

maandag 20 februari 2012

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart kreunt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie