Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

Ontvangen op dinsdag 21 februari 2012

19.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

Jij moet sterk zijn aangezien deze boodschappen in bepaalde kringen verontwaardiging zullen opwekken, terwijl ze andere zielen zullen inspireren en hen kracht geven.

Mijn heilig woord werd, tijdens Mijn tijd op aarde, verworpen door de geleerde mannen.

Ik werd afgedaan als een oplichter door de priesters en door diegenen die beweerden heilige mannen te zijn.

Zouden diegenen onder jullie, die zeggen dat de behandeling die Mij ten deel viel barbaars was, gelijk kunnen hebben?

Dat de mensen die in die tijd leefden ongeschoold, grof en gemeen waren?

Dat zij wreed waren in hun behandeling van Mij, hun geliefde Redder?

Sommigen zouden kunnen zeggen dat zij onwetend waren en niets kenden van de Heilige Schrift. Maar dat is niet waar. Want hoewel diegenen die in de huidige wereld leven meer geschoold en deskundiger zijn, zijn zij niet anders.

Degenen van wie jullie zouden verwachten dat ze volledig thuis zijn in de Heilige Bijbel om alert te zijn op de Leer daarin, zijn blind voor de waarheid.

Met al hun inzicht in het Heilig Boek van Mijn Vader, hebben zij het nagelaten om zich voor te bereiden op het moment dat Ik terug zal komen.

Wanneer dachten zij dat dit moment hen zou worden verleend?

Het moment van Mijn Tweede Komst op aarde komt zeer dichtbij.

Toch heeft de mensheid zich niet voorbereid op Mijn aankomst.

Zelfs Mijn gewijde dienaren prediken niet over het belang van deze meest glorieuze gebeurtenis. Hoe komt dat?

Hebben jullie niets geleerd? Wat is het dat Ik moet doen?

Wanneer dachten jullie dat Ik zou kunnen komen en waarom denken jullie dat dat moment niet nabij is?

Wat is het dat jullie verblind en jullie oren afsluit voor de klank van Mijn stem?

Werp jullie mantel van goud, zilver en rijkdom af en aanvaard dat jullie niets zijn zonder Mij.

Zonder Mijn genaden kunnen jullie je ziel niet voorbereiden op Mijn glorieuze terugkeer.

Mijn geliefde Vader stuurt altijd profeten om Zijn kinderen voor te bereiden. Hij heeft dat sinds het begin gedaan.

Waarom verwerpen jullie dan Mijn waarschuwingen als voorbereiding op Mijn Tweede Komst?

Ik smeek jullie om naar Mij te luisteren.

Ik kan jullie niet bevelen om te luisteren want jullie hebben het geschenk van de vrije wil gekregen.

Ik kan jullie nooit dwingen of jullie het bevel geven om actie te ondernemen. Dat is onmogelijk!

Mijn Vader zal zich nooit bemoeien met jullie vrije wil.

Maar Hij zal nooit aarzelen om jullie te waarschuwen, jullie te geleiden en jullie ziel te overspoelen met genaden om jullie sterker te maken.

Aan diegenen met een open hart zal Hij de gave van de Heilige Geest schenken.

Degenen die zich schuldig maken aan hoogmoed, godsdienstig snobisme en arrogantie, zullen hun hart onmogelijk kunnen openen omdat zij de allerbelangrijkste deugd missen. De nederigheid!

Zonder nederigheid en edelmoedigheid van hart kunnen jullie niet dicht bij Mijn Heilig Hart komen.

Kom tot Mij, kinderen! Laat Mij jullie opnemen in Mijn kudde zodat Ik jullie, als een goede herder, in veiligheid kan brengen.

Jullie Jezus

Verlosser van de Mensheid

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

maandag 20 februari 2012

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart kreunt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie