Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vasten is belangrijk voor jullie ziel

Ontvangen op woensdag 22 februari 2012

19.00 u

Boodschap ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid tijdens de Eucharistische Aanbidding

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Imiteer Mijn vasten in de woestijn door kleine offers te brengen.

Vasten is belangrijk voor jullie ziel. Het reinigt de geest en biedt Mij veel vertroosting.

Jullie kunnen veel zielen redden door slechts eenmaal per week te vasten.

Dat mag naar jullie wens zijn. Het enige wat telt, is dat jullie deze dag opofferen voor de zielen.

Gebruik deze periode om Mij te helpen in Mijn strijd om de zielen.

Overweeg Mijn leven op aarde en het geschenk dat Ik, door Mijn kruisdood, schonk om al Mijn kinderen het Eeuwig Leven te verschaffen.

Deze paar weken van de Vasten moeten gebruikt worden om jullie ziel en deze van jullie broeders en zusters voor te bereiden.

Bereid jullie a.u.b. voor op de Heilige Week en op Pasen door het bidden van dit kruistochtgebed (34) Mijn geschenk van vasten aan Jezus

O mijn Jezus,
help mij om op mijn eigen bescheiden manier
Uw leven van opoffering na te volgen
om de mensheid te redden.
 
Sta mij toe U het geschenk aan te bieden,
van één dag per week te vasten doorheen heel de Veertigdagentijd,
om de mensheid te redden
opdat zij de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde
kunnen binnengaan.
 
Ik bied U, lieve Jezus, mijn offer aan met liefde en vreugde in mijn hart om U de omvang van mijn liefde te tonen.
Door dit offer smeek ik U om de redding van elke ziel
die in ongenade gevallen kan zijn.
Amen.

Laat angst jullie hoop op eeuwige redding niet overschaduwen, kinderen! De zuivering zal snel gebeuren.

Jullie, Mijn volgelingen, die het Zegel van de Levende God aanvaarden, zijn gezegend.

Jullie moeten jullie geen zorgen maken.

Jullie moeten sterk zijn.

Jullie moeten hoopvol zijn en jullie te allen tijde op Mij concentreren.

Pas dan zullen jullie opgaan en zonder aarzelen de doornige weg bewandelen.

Ik zal jullie de weg wijzen en jullie bij elke stap op jullie tocht leiden.

Jullie geliefde Jezus

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 34:

‘Mijn geschenk van vasten aan Jezus’


Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

Boodschap: God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

maandag 20 februari 2012

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart kreunt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie