Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

Ontvangen op dinsdag 21 februari 2012

0.30 u

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieëenheid.

Mijn dochter, de tijd is aangebroken om het eerste zegel te verbreken en wat doet Mij dit verdriet!

Ik heb beloofd dat alvorens dit gebeurt, Ik Mijn Zegel van Bescherming zal aanbrengen op het voorhoofd van al diegenen die in Mij geloven.

Ik geef jullie, kinderen, nu een laatste kans om overeind te komen en te beslissen.

Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie.

Aan diegenen die Mijn heilig woord, gegeven aan deze eindtijdprofeet, afwijzen: jullie moeten nu naar Mij luisteren wanneer Ik spreek.

Ik geef jullie de profeten om jullie de weg te wijzen.

Waarom verwerpen jullie Mijn liefde?

Waarom laten jullie toe dat twijfels jullie blind maken voor de waarheid?

Hoezeer Ik ook van jullie houd, er is weinig tijd en jullie zullen seconden krijgen om over jullie eigen lot te beslissen. Want na verloop van tijd zal Mijn geduld opraken.

Negeer Mijn roepen en jullie zullen het moeilijk krijgen om Mij in de komende wildernis te vinden.

Als jullie Mijn Zegel van Liefde aanvaarden, zullen jullie te allen tijde onder Mijn bescherming staan.

Deze bescherming zal zich uitstrekken over jullie familie.

Dit is Mijn laatste oproep om jullie Mijn Zegel van Liefde aan te bieden.

Hierna zullen jullie de troosteloosheid van de Grote Beproeving kwetsbaar, alleen en zonder steunpilaar onder ogen moeten zien.

Kinderen, Ik zal jullie nooit dwingen om van Mij te houden. Dat is jullie eigen keuze en liefde kan natuurlijk enkel vanuit het hart komen.

Ik steek Mijn hand van liefde nu uit. Als jullie Mij kennen, zullen jullie Mij herkennen.

Als jullie zeggen dat jullie Mij kennen, maar Mijn gebaar van liefde en bescherming afwijzen, dan kennen jullie Mij in werkelijkheid helemaal niet.

Mijn kinderen, blijf nu dicht bij Mij want het eerste zegel werd uiteindelijk geopend.

De aarde zal overal, op uiteenlopende plaatsen in de wereld, beven en dan zullen jullie zonder twijfel zijn.

Omdat Ik van jullie houd, zal Ik jullie antwoord daarna afwachten.

Wijs Mijn profeten nooit af want dan wijzen jullie Mij af!

Schaad of belaster Mijn profeten en jullie doen hetzelfde met Mij!

Want het is Mijn stem vanuit de Hemel die jullie beledigen.

Het is veel beter dat jullie in geval van twijfel helemaal niet spreken en blijven zwijgen.

Nu is het de tijd waarin de profetieën bewezen worden.

Velen zullen uit schaamte en spijt op hun knieën vallen zodra zij zullen inzien hoe hun afwijzing van Mijn boodschappen, via Mijn eindtijdprofeten, Mij verscheurd heeft.

Hoe hun afkering en bespotting van Mijn heilig woord een aanfluiting hebben gemaakt.

Hoe de waarheid voor hen te bitter was om te slikken en hoe de leugens van de valse profeten en waarzeggers hen de oppervlakkige vertroosting gaven die zij zochten.

In hoeverre Mijn kinderen Mij afvallig geworden zijn.

Hoe ondankbaar zijn zij.

Aan diegenen die Mij kennen en die Mijn Zegel aanvaarden: weet dat jullie eeuwig leven zullen bezitten.

Jullie hebben nooit getwijfeld aan Mijn woord omdat jullie nederige en kinderlijke liefde voor Mij betekende dat jullie niet toelieten dat verstandelijke redeneringen jullie oren sloten voor de waarheid.

Zoveel van Mijn ware profeten, die in de afgelopen twintig jaar naar jullie gestuurd zijn, werden bespot, verguisd, gekweld en naar de woestijn gedreven.

Aan diegenen onder jullie die Mijn boodschappen zwartgemaakt hebben: jullie zouden beschaamd moeten zijn!

Nochtans verafgoodden jullie wel de valse profeten en bogen voor hen.

Aan jullie vraag Ik: voor welke God buigen jullie?

Jullie weten wie jullie zijn. De tijd is voor jullie aangebroken om de waarheid onder ogen te zien.

Want jullie zijn of voor Mij of tegen Mij. Als jullie Mij niet kunnen herkennen, zijn jullie verdwaald.

Aan diegenen die luisteren naar Mijn stem: volg Mij en help Mij om Mijn Restkerk op aarde te stichten.

Ik zal jullie doorheen de chaos leiden die door de Antichrist gehanteerd zal worden.

Jullie zullen niet lijden onder de kwelling welke diegenen zal treffen die weigeren om de valse afgoden, de hebzucht, het materialisme en de machtswellust te verwerpen.

Ik roep al Mijn kinderen op om te luisteren.

Ik vraag jullie om jullie ogen te openen voordat het te laat is.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

Boodschap: God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

maandag 20 februari 2012

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart kreunt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie