Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De oorlogen waarbij Iran, Israël, Egypte en Syrië betrokken zijn, zijn met elkaar verbonden

Ontvangen op zaterdag 4 februari 2012
10.55 u
Mijn liefste beminde dochter, jouw trouw aan Mij wordt elke dag op de proef gesteld. Zovelen proberen je tegen te houden in jouw werk voor Mij maar zij kunnen dit niet door de heilige bescherming die jou vanuit de Hemel verleend wordt. Diegenen die proberen om je pijn, lijden en verguizing toe te brengen, zullen gestraft worden. Ik zal een dergelijk optreden niet dulden.

Denk eraan dat voorzegd werd dat geen mens het vuur van de Heilige Geest kan stoppen dat zich door Mijn allerheiligste boodschappen op de gehele mensheid zal uitstorten.

Daarom vraag Ik dat je de hindernissen, die op je weg geplaatst worden, blijft negeren. En negeer ook de haat want deze is afkomstig van Satan.

Laat je in met haat en deze verspreidt zich.

Negeer deze en het zal wegsterven omdat het niet de voedingsbodem vindt die deze nodig heeft om te groeien en te woekeren.

Ik wil nu dat je aan Mijn kinderen vertelt dat de gebeurtenissen, voorzegd in het Boek der Openbaring, zich thans in de wereld ontvouwen.

Mijn kinderen moeten niet bang zijn want hun geloof en hun gebeden zullen helpen om de effecten van oorlog, volkerenmoord, hongersnood en geloofsafval af te zwakken.

Oorlogen zullen de kop opsteken waarbij Iran, Israël, Egypte en Syrië betrokken zijn. Alles zal met elkaar verbonden worden.

Zo zal ook Italië lijden onder de nadelige gevolgen die verbonden zijn aan de opkomst van de Valse Profeet en zijn partner, de Antichrist.

Bid intens dat niet alle landen meegesleept worden in een wereldmacht die jullie geld zal beheersen. Want als zij hierin zouden slagen, zal het zeer zwaar worden.

Bid tot God de Vader opdat hij dergelijke wreedheden kan afwenden.

Gebed voor de ziel van anderen zal jullie eigen ziel redden. Dat is alles wat Ik vraag. Gebed.

Bid ook om bekering.

Het duurt nu niet lang meer voor alle dingen steek houden, Mijn dochter. Alles komt goed zodra de bekering na de Waarschuwing plaatsvindt.

Ga nu en zeg Mijn kinderen nooit bang te zijn wanneer zij Mijn Woord verkondigen! Ik zal naast hen staan.

Als zij bespot worden, kunnen zij zeker zijn van de waarheid van dit Woord, Mijn allerheiligste Woord.

Jullie geliefde Jezus
 

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieëenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie