Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot de Oordeelsdag?

Ontvangen op donderdag 2 februari 2012

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheugd ben Ik over het antwoord van Mijn volgelingen op Mijn groots geschenk van een volle aflaat voor een totale absolutie.

Maar hoe droevig ben Ik om die ondankbare harten die Mijn geschenk afwijzen.

Deze zielen kunnen niet begrijpen dat enkel God de Vader dit geschenk van een volle aflaat kan bekrachtigen.

Of het nu aan de wereld gegeven wordt door Mijn Heilige Plaatsvervanger of door Mij, jullie goddelijke Redder, is niet belangrijk.

Wat belangrijk is, is dat er nog maar weinig tijd overblijft om de zielen van de mensheid te redden.

Aan diegenen die Mijn woord in twijfel trekken: weet dat Ik jullie goddelijke Redder ben die vanuit de Hemel tot jullie spreekt.

Aanvaarden jullie niet dat Ik besta? Dat Ik jullie een boodschap wil sturen in deze tijd, de eindtijd?

Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot de Oordeelsdag? Dat Ik jullie ziel niet zou voorbereiden door op deze manier met jullie te communiceren?

Als jullie in Mij geloven, moeten jullie ook geloven in een goddelijk ingrijpen. En als jullie dit niet doen dan hebben jullie je hart niet geopend.

Hoe weten jullie dat Ik het ben?

Ik vraag jullie nu om te gaan zitten en in stilte tot Mij te spreken. Vraag Mij om de genade van de Heilige Geest en Ik zal onmiddellijk reageren op open en zuivere zielen.

Leg jullie pantser af en sta Mij toe om jullie dit bijzonder geschenk te geven!

Weet dat jullie Mij beledigen wanneer jullie Mijn geschenken afwijzen. Wil dit ook zeggen dat jullie Mijn barmhartigheid zullen afwijzen?

Buig jullie hoofd en vraag om vergeving! Wanneer jullie in nederige dankbaarheid tot Mij komen, zal Ik jullie de waarheid duidelijk maken.

Wanneer jullie je ogen openen voor de waarheid, zullen jullie tranen van begrip storten en jullie zullen Mij eindelijk bedanken voor Mijn grootse geschenk van absolutie.

Jullie Goddelijke Redder

Jezus Christus

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie