Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De mysteries, al zolang verborgen in de archieven van het Goddelijk Rijk

Ontvangen op dinsdag 7 februari 2012

20.00 u

Ik ben je geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, geboren uit het Onbevlekt Hart van Maria. Ik kom in naam van de Drieëenheid.

Dit zijn de dagen, Mijn zeer geliefde dochter, die je het zwaarst zult vinden. Jouw lijden, dat je Mij overhandigd hebt met vreugde en overgave in je hart, zal veel zielen redden. Je moet moedig zijn wanneer je dit doet en niet ongerust zijn over je gezondheid. Want dit is gewoon een andere beproeving, die niet al te lang zal duren, maar die succesvol zal zijn om Mij verdwaalde zielen te brengen.

Mijn Boek der Waarheid wordt gegeven opdat de gelovigen getuigenis zullen afleggen van Mijn bekendmaking van de geheimen, al zolang verborgen in de archieven van het Goddelijk Rijk.

Nu de waarheid ontrafeld wordt, moet de mensheid aanvaarden dat dit woord, Mijn allerheiligste woord, nu aan iedereen zal aangeboden worden om het te verwerken.

Dit zal jullie ziel een aangename verlichting bezorgen maar voor diegenen die zich van Mij verwijderd hebben, zal het erg moeilijk worden om dit te aanvaarden.

De bitterheid van de waarheid is moeilijk te slikken maar als deze aanvaard wordt, zal het troost brengen aan diegenen die zullen accepteren dat Ik het inderdaad ben, jullie dierbare Jezus, die komt om jullie in deze tijd te omhelzen.

Ik, het Lam Gods, kom nu om jullie naar jullie redding toe te brengen.

Zonder Mijn hulp zou dat niet mogelijk zijn.

Ik breng jullie nu het licht en jullie moeten achter Mij aanlopen aangezien Ik jullie naar het Nieuwe Paradijs leid.

Ik roep jullie allemaal op om moedig, sterk en onbevreesd te zijn in de afschuwelijke wildernis waarin jullie je nu bevinden.

Het zal niet gemakkelijk zijn maar Ik beloof jullie dat de kracht, die Ik jullie zal geven, deze tocht minder zwaar zal maken.

Aanvaard waarvan jullie getuige zijn in de wereld aangezien de zuivering in alle hevigheid doorgaat. Want dit is noodzakelijk.

Bid, bid, bid om geduld en doorzettingsvermogen want jullie moeten boven de duisternis uitstijgen en Mij helpen om de hele mensheid naar het licht te brengen.

Verlies nooit de hoop! Denk er gewoon aan dat het enige wat telt de eenmaking van de mensheid is.

Jullie gebeden, lijden en liefde voor Mij zullen helpen om Mijn heilige en dierbare familie te verenigen in Mijn Nieuw Paradijs op aarde.

Kijk er naar uit, kinderen, want dat is het leven waarvoor jullie bestemd zijn wanneer jullie aan Mijn Heilige Wil gehoorzamen.

Ik houd van jullie en zegen jullie, lieve kinderen, voor jullie liefde en medelijden voor Mij, jullie geliefde Redder.

Jullie Jezus

 

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieëenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie